Ένα ακόμη video του Cars Evolution. Σε αυτό θα δούμε την εξέλιξη της Toyota Supra από την γέννησή της μέχρι τη προηγούμενη γενιά, λίγους μήνες προτού παρουσιαστεί επίσημα η νέα Supra.

  • Stelios Marangos

    TOYOTA OR BMW ? ? ?