Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες εβδομάδες, παρατείνεται η ισχύς των διπλωμάτων οδήγησης για οδηγούς που έχουν συμπληρώσει τα 74 έτη, με απόφαση υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Σύμφωνα με την απόφαση, τα εν λόγω διπλώματα εξακολουθούν να ισχύουν έως την ημερομηνία προγραμματισμού των εξετάσεων, λόγω της απεργίας των εξεταστών.

Η διάρκεια της παράτασης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους πέντε μήνες για τους κατόχους οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση από τις 30 Αυγούστου έως τις 30 Νοεμβρίου.

Για όσους υποβάλλουν αίτηση από την πρώτη Δεκεμβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου η παράταση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες, και είναι τρεις μήνες για εκείνους που θα κάνουν την αίτησή τους από την πρώτη Ιανουαρίου έως και τις 28 Φεβρουαρίου 2019.