Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ανακοινώνει την ανάκληση 422 Volkswagen Tiguan που παράχθηκαν μεταξύ Οκτωβρίου 2015 – Ιουλίου 2018, και Touran, που παράχθηκαν μεταξύ Απριλίου 2015 – Ιουλίου 2018, με φωτισμό Ambiente στην πανοραμική συρόμενη οροφή (Κωδ. εξοπλ.: 3FJ).

Σύμφωνα με τον κατασκευαστή, στα επηρεαζόμενα αυτοκίνητα ενδέχεται λόγω διείσδυσης υγρασίας στην μονάδα LED του φωτισμού να δημιουργηθεί βραχυκύκλωμα στην μονάδα LED και στη συνέχεια να αναπτυχθεί θερμότητα. Αυτό μπορεί να θέσει εκτός λειτουργίας τον φωτισμό Ambiente και λόγω της ανάπτυξης θερμότητας να προκύψει ζημιά από βραδυφλεγή καύση / οσμή βραδυφλεγούς καύσης. Υπό ακραίες συνθήκες και σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις ενδέχεται η βραδυφλεγής καύση να οδηγήσει σε ανάφλεξη.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα. Οι κάτοχοι των επηρεαζόμενων οχημάτων θα ενημερωθούν γραπτώς ώστε να προσέλθουν στους κατά τόπους Εξουσιοδοτημένους Συνεργάτες Service Volkswagen της εταιρείας Kosmocar A.E για να γίνουν διορθωτικές ενέργειες στο φωτισμό της πανοραμικής συρόμενης οροφής, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι κάτοχοι παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών Volkswagen στο τηλέφωνο 210 9981100 από 09.00 – 18.00 καθημερινά ή στο email: customercare@kosmocar.gr.