Η Α.Α.Δ.Ε επέβαλε πρόστιμο ύψους 20.370 ευρώ σε έναν Καβαλιώτη ιδιοκτήτη μιας Mercedes ML 400 CDI που είχε πινακίδες κυκλοφορίας Βουλγαρίας. Στόχος της Α.Α.Δ.Ε είναι να βάλει ένα φρένο στην μαζική χρήση αυτοκινήτων με ξένες πινακίδες που επιλέγουν πολλοί, προκειμένου να εκμεταλλευτούν τη χαμηλή φορολογία άλλων γειτονικών χωρών, μη πληρώνοντας φόρο πολυτελείας, ενώ διαφεύγουν και από τα τεκμήρια διαβίωσης.

Την παραπάνω απόφαση την πήρε η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) αφού εξέτασε και απέρριψε την προσφυγή του φορολογούμενου κατοίκου Καβάλας, ο οποίος κυκλοφορούσε στην Ελλάδα το αυτοκίνητο του με βουλγαρικές πινακίδες. Ο εν λόγω φορολογούμενος είχε δηλώσει ότι το όχημα αυτό ανήκει σε εταιρία που είχε συστήσει και λειτουργούσε στην γείτονα χώρα κι ότι ήταν σε ακινησία.

Μετά από έλεγχο όμως που πραγματοποιήθηκε στον συγκεκριμένο φορολογούμενο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Καβάλας, διαπιστώθηκε πως ο φορολογούμενος είναι ο διαχειριστής και ο μοναδικός εταίρος μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. με έδρα στη Βουλγαρία, στην ιδιοκτησία της οποίας βρίσκεται και το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, που φέρει πινακίδες κυκλοφορίας Βουλγαρίας.

Η Δ.Ο.Υ. ενημερώθηκε ότι η βουλγάρικη επιχείρηση δεν είχε καμία δραστηριότητα τα έτη 2012 και 2013, ενώ από τον έλεγχο προέκυψε πως ο συγκεκριμένος άνδρας ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας και ως εκ τούτου, δεν εμπίπτει στις κατηγορίες προσώπων που δικαιούνται να κυκλοφορούν αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες. Επίσης ο φορολογούμενος δεν προσκόμισε κανένα στοιχείο για την απόδειξη του ισχυρισμού του ότι το όχημα ήταν σε ακινησία.

Έτσι, η Δ.Ο.Υ. Καβάλας τού καταλόγισε τόσο τεκμήριο διαβίωσης για την κατοχή των συγκεκριμένων αυτοκινήτων, όσο και φόρο πολυτελούς διαβίωσης για τα έτη 2012 και 2013. Το αποτέλεσμα ήταν ο εν λόγω φορολογούμενος να κληθεί να πληρώσει φόρους και πρόστιμα συνολικού ύψους 20.370 ευρώ.

Ο φορολογούμενος προσέφυγε στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Α.Α.Δ.Ε, ζητώντας την ακύρωση και την διαγραφή των ποσών που του καταλογίστηκαν, υποστηρίζοντας πως διέθετε μονοπρόσωπη επιχείρηση στη Βουλγαρία, καθώς και ότι το όχημα βρισκόταν κατά την επίμαχη περίοδο σε ακινησία στη γειτονική χώρα, λόγω οικονομικής αδυναμίας. Μάλιστα, σύμφωνα με τον ίδιο, η επιχείρησή του ήταν αληθής και ενεργή, ενώ προέβαλε τον ισχυρισμό ότι δεν υπήρχε πρόθεση απόκρυψης του αυτοκινήτου. Η Δ.Ε.Δ. απέρριψε τους ισχυρισμούς του και επικύρωσε τους φόρους και τα πρόστιμα που είχε επιβάλει η αρμόδια Δ.Ο.Υ. καθώς δέχθηκε τα ευρήματα των ελεγκτών σύμφωνα με τα οποία η εταιρεία την οποία επικαλείτο δεν είχε δραστηριότητα, ενώ το αυτοκίνητο του δεν ήταν σε ακινησία.