Το εποπτικό συμβούλιο του Groupe PSA, που συνήλθε στις 23 Ιουλίου 2019, αποφάσισε το διορισμό του Michael Lohscheller, CEO της Opel, ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου. Οι αρμοδιότητες του Lohscheller ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου, μέχρι τη λήξη της θητείας του Δ.Σ., στις 2 Απριλίου 2021.

Ο Louis Gallois, πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου του Groupe PSA δήλωσε:

Με ιδιαίτερη χαρά, μαζί με τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου, υποδεχόμαστε τον Michael Lohscheller στο διοικητικό συμβούλιο του Groupe PSA. Η απόφαση μας συνάδει με την προθυμία του Ομίλου και του Εποπτικού Συμβουλίου να συνεχιστεί η διεθνοποίηση της ανώτερης ηγεσίας. Επίσης, αναγνωρίζει το ρόλο που έχει διαδραματίσει ο Michael Lohscheller στην ανάκαμψη της Opel-Vauxhall.