Όπως ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, ανακαλούνται 252 Subaru Legacy και Outback στην Ελλάδα, παραγωγής 2010-2014, στα οποία
ενδέχεται το ηλεκτρικό χειρόφρενο να μην ενεργοποιηθεί/να απελευθερωθεί.

Μέχρι σήμερα δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα. Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω συστημένης επιστολής, ώστε να προσέλθουν στο πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο Subaru της εταιρείας Πλειάδες Motors Α.Ε. για να γίνει αντικατάσταση του ενεργοποιητή ηλεκτρικού χειρόφρενου, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με το Τμήμα Τεχνικής Εξυπηρέτησης της εταιρείας Πλειάδες Motors Α.Ε. στο τηλ. 210 6803390 από 09.00 – 17.00 καθημερινά.