Την ανάκληση 4.521 Jeep Liberty ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, με την ανάκληση να αφορά τα Liberty με εύρος αριθμών πλαισίου από 042900 έως 062909.

Σε ορισμένα αυτοκίνητα Jeep Liberty οι κάτω σύνδεσμοι της οπίσθιας ανάρτησης ενδεχομένως να έχουν υποστεί διάβρωση, με αποτέλεσμα την πιθανή αστοχία τους. Μία ενδεχόμενη αστοχία θα μπορούσε να προκαλέσει πιθανή απώλεια ελέγχου του οχήματος και ενδεχομένως ατύχημα. Για την επίλυση αυτού του προβλήματος θα πραγματοποιηθεί η αντικατάσταση και των δύο κάτω συνδέσμων της οπίσθιας ανάρτησης.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει αναφερθεί στην Ελλάδα κανένα περιστατικό που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα. Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων, θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω συστημένης ονομαστικής επιστολής, προκειμένου να προσέλθουν στα κατά τόπους εξουσιοδοτημένα συνεργεία της Jeep ώστε να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες επεμβάσεις, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τη δωρεάν γραμμή επικοινωνίας 800.11.500.800.