Η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργών Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα και Υποδομών Κ. Καραμανλή περιλαμβάνει την έναρξη λειτουργίας τριών νέων σταθμών διοδίων στην Εγνατία Οδό, όπως και μειώσεις των τιμών των διοδίων σε ορισμένους σταθμούς στο συγκεκριμένο οδικό άξονα. Η ΚΥΑ ορίζει για τα διόδια επίσης το προσωρινό αντίτιμο που θα πρέπει να καταβάλλουν οι οδηγοί σε τέσσερις ακόμη σταθμούς διοδίων στην Εγνατία.

1Αυξήσεις στο μέλλον

Το αντίτιμο αυτό αφορά στο μεταβατικό διάστημα, δηλαδή μέχρι να ξεκινήσει η λειτουργία του συνόλου των 18 μετωπικών και 43 πλευρικών σταθμών διοδίων σε όλο τον αυτοκινητόδρομο. Να σημειωθεί πως σήμερα στην Εγνατία και στους κάθετους άξονες λειτουργούν δώδεκα μετωπικοί σταθμοί διοδίων, με το αντίτιμο να κυμαίνεται από 1,20 έως 2,40 ευρώ για τα ΙΧ.

Το ύψος των διοδίων θα αυξηθεί όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή των υπόλοιπων τριών μετωπικών σταθμών στα Σιάτιστα, το Αρδάνιο και την Καβάλα και των 43 πλευρικών. Τα έργα για όλους τους σταθμούς είναι σε εξέλιξη, με εξαίρεση την περίπτωση της Καβάλας όπου έχουν παγώσει λόγω προβλημάτων με τις απαλλοτριώσεις γης.

Μεταξύ της μακράς λίστας του ΤΑΙΠΕΔ με τις εκκρεμότητες για την ιδιωτικοποίηση της Εγνατίας Οδού, είναι και η εφαρμογή της νέας τιμολογιακής πολιτικής με ανατίμηση των τιμών διοδίων από 0,03 ευρώ ανά χιλιόμετρο σε 0,05 ευρώ ανά χιλιόμετρο. Όταν ολοκληρωθούν οι νέοι σταθμοί, τα έργα αναβάθμισης των υποδομών και ο διαγωνισμός για την παραχώρηση της Εγνατίας, το ύψος των διοδίων προβλέπεται να αυξηθεί σε 0,067 ευρώ ανά χιλιόμετρο προκειμένου να εξισωθεί με τις τιμές στους υπόλοιπους οδικούς άξονες που λειτουργούν με καθεστώς παραχώρησης.

Ωστόσο, για να συμβεί αυτό πρέπει πρώτα να διευθετηθεί σειρά εκκρεμοτήτων, όπως να ολοκληρωθεί η διαδικασία πιστοποίησης των σηράγγων από την αρμόδια διοικητική αρχή. Το κόστος της πιστοποίησης αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ. Η διοίκηση της Εγνατίας Οδού θα πρέπει να καθορίσει τις εργασίες που απαιτούνται για την αποκατάσταση κρίσιμων υποδομών, όπως οι γέφυρες Αξιού και Στρυμονικού.

2Τρεις νέοι σταθμοί

Από σήμερα ξεκινά η λειτουργία του σταθμού διοδίων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, με το κόστος διέλευσης ενός I.X να ανέρχεται στα 0,50 ευρώ. Εκτός από τον σταθμό διοδίων στο Ωραιόκαστρο, προστίθεται από 4 Δεκεμβρίου και ο σταθμός Ασπροβάλτας με κόστος 0,90 ευρώ για τα Ι.Χ. καθώς και ο σταθμός διοδίων Στρυμονικού, από 15 Ιανουαρίου 2020, στον κάθετο άξονα Λαγκαδά – Προμαχώνα, με κόστος 1 ευρώ για τα Ι.Χ.

3Οι τιμές

Μειώσεις υπάρχουν στους σταθμούς διοδίων Ανάληψης και Προμαχώνα. Οι νέες τιμές των διοδίων στους 12 σταθμούς που υπάρχουν σήμερα είναι:

 • Τύριας (τιμή διοδίου για Ι.Χ. 2,10 ευρώ),
 • Παμβώτιδας (1,20 ευρώ),
 • Μαλακασίου (2,10 ευρώ),
 • Πολυμύλου (2,40 ευρώ),
 • Μαλγάρων (1,20 ευρώ),
 • Ανάληψης (το κόστος για Ι.Χ. μειώνεται σε 1,80 ευρώ από 2,40 ευρώ),
 • Μουσθένης (2,40 ευρώ),
 • Ιάσμου (1,90 ευρώ),
 • Μέστης (1,70 ευρώ),
 • Ιεροπηγής (2,10 ευρώ),
 • Ευζώνων (1,80 ευρώ)
 • Προμαχώνα (μειώνεται στα 2 ευρώ από 2,40 ευρώ).

Στην ΚΥΑ αναφέρεται πως τα εισπραττόμενα από την εταιρία με την επωνυμία “Εγνατία Οδός Α.Ε.” τέλη Διοδίων στους Σταθμούς Θεσσαλονίκης, Πολυμύλου και Μαλγάρων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρούσα, χρησιμοποιούνται από αυτήν αποκλειστικώς για την συντήρηση και λειτουργία των Σταθμών Διοδίων Θεσσαλονίκης, Πολυμύλου, Μαλγάρων, Ασπροβάλτας και Ανάληψης, για τη συντήρηση και τη λειτουργία γενικά του οδικού άξονα της Εγνατίας Οδού και των καθέτων προς αυτήν οδικών αξόνων και για την κατασκευή, εξοπλισμό και λειτουργία νέων σταθμών διοδίων επί της Εγνατίας Οδού και των καθέτων προς αυτής οδικών αξόνων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας και στις εντολές του φορέα εκμετάλλευσης της Εγνατίας Οδού.

Επιπλέον, τα εισπραττόμενα από την εταιρία με την επωνυμία “Εγνατία Οδός Α.Ε.” τέλη Διοδίων στους Σταθμούς Διοδίων Προμαχώνα και Στρυμονικού σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρούσα, καταβάλλονται σε περιοδική βάση σε πίστωση του προβλεπόμενου, από το άρθρο 2 του Ν. 3986/2011, τραπεζικού λογαριασμού που τηρείται στο όνομα του Ελληνικού Δημοσίου για την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους. Οι δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης του Σταθμού θα καλύπτονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, καθ’ υπέρβαση του εκάστοτε εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Π.Δ.Ε. του ΥΜΕ, από πόρους που θα διατίθενται ειδικά για το σκοπό αυτό.