Η Ford Ελλάς ανακοίνωσε μια σειρά μέτρων και προφυλάξεις για την προστασία και την ασφάλεια τόσο των πελατών όσο και των εργαζομένων της λόγω του κορωνοϊού.

Συγκεκριμένα, η Ford ενημερώνει διαρκώς το προσωπικό της και το επίσημο δίκτυο σε σχέση με τους τρόπους προστασίας και παρεμπόδισης της εξάπλωσης του νέου κορονοϊού. Ταυτόχρονα, θέτει σε άμεση εφαρμογή τη δυνατότητα απομακρυσμένης εργασίας για όλους τους υπαλλήλους της σύμφωνα με το πλάνο διαχείρισης της επιχειρησιακής συνέχειας της Ford, το οποίο διασφαλίζει την αδιάλειπτη λειτουργία της εταιρείας και την απρόσκοπτη υποστήριξη του δικτύου στην Ελλάδα.

1

Οι επίσημοι έμποροι και εξουσιοδοτημένοι επισκευαστές Ford στην Ελλάδα έχουν ενημερωθεί, ώστε να εφαρμόζουν το πρωτόκολλο “No Touch Contacting Business” με σκοπό όλοι οι πελάτες να παραλαμβάνουν με ασφάλεια το νέο τους Ford, ενώ οι κάτοχοι ενός οχήματος Ford να μπορούν να το διατηρούν σε άψογη κατάσταση.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ford προχωρά και στα ακόλουθα:

2Αγορά νέου αυτοκινήτου – Απολύμανση πριν την παράδοση

Για κάθε νέο αυτοκίνητο που παραδίδεται από τις εκθέσεις των επισήμων εμπόρων Ford, ακολουθείται μία διαδικασία με πολλαπλά στάδια που περιλαμβάνει τον καθαρισμό και την απολύμανση του αυτοκινήτου πριν την παράδοσή του στις εγκαταστάσεις του επίσημου εμπόρου, αλλά και πριν την παράδοσή του στον πελάτη. Και στις δύο περιπτώσεις ακολουθούνται συγκεκριμένες διαδικασίες με ειδικό εξοπλισμό σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες του αυτοκινήτου με απολυμαντικό υγρό καθαρισμού.

3Δοκιμαστική οδήγηση αυτοκινήτου – Απολύμανση πριν την δοκιμή

Όλα τα αυτοκίνητα Test Drive και τα οχήματα εξυπηρέτησης που διατίθενται από το επίσημο δίκτυο της Ford απολυμαίνονται πριν από κάθε παράδοσή τους. Με στόχο την επιπλέον προστασία των πελατών, η Ford διαφοροποιεί τη διαδικασία της δοκιμαστικής οδήγησης, η οποία θα πραγματοποιείται χωρίς την παρουσία υπαλλήλου από τον επίσημο εμπορο.

4Συντήρηση αυτοκινήτου – Υπηρεσία Παραλαβής και Παράδοσης με δυνατότητα παροχής απολυμασμένου αυτοκινήτου εξυπηρέτησης

Για όσους επιθυμούν να διατηρήσουν το Ford τους σε άριστη κατάσταση, οι εξουσιοδοτημένοι επισκευαστές Ford στην Ελλάδα προσφέρουν την υπηρεσία Παραλαβής και Παράδοσης. Η υπηρεσία αυτή προσφέρει τη δυνατότητα σε κάποιον να συντηρεί το αυτοκίνητό του χωρίς να επισκεφτεί τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή.

Η Ford θα στείλει έναν υπάλληλό της στον χώρο του ενδιαφερομένου για να παραλάβει το αυτοκίνητο, ενώ στη περίπτωση που επιθυμεί αυτοκίνητο εξυπηρέτησης, ένα απολυμασμένο όχημα θα παραδοθεί για το διάστημα που θα το χρειαστεί. Το αυτοκίνητο του πελάτη θα απολυμανθεί και αυτό πριν επιστραφεί στον ιδιοκτήτη του.