Ανακαλούνται 159 Isuzu D-Max στην Ελλάδα, στα οποία ενδέχεται να σπάσουν τα φύλλα σούστας της πίσω ανάρτησης. Τα υπό ανάκληση αυτοκίνητα είναι παραγωγής από 18 Σεπτεμβρίου 2018 έως 23 Ιανουαρίου 2019.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα. Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων θα ενημερωθούν τηλεφωνικά, ώστε να επισκεφθούν τον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Έμπορο Isuzu, προκειμένου να αντικατασταθούν τα φύλλα σούστας της πίσω ανάρτησης, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με τους κατά τόπους Εξουσιοδοτημένους Επισκευαστές Isuzu, τους οποίους μπορούν να βρουν στον διαδικτυακό τόπο isuzu.gr.