Αφού είδαμε μέσα από τη ζάντα το πως συμπεριφέρεται ένα ελαστικό, πως συμπεριφέρεται αυτό κατά τη διάρκεια burnout, τι γίνεται μέσα στην πολλαπλή εισαγωγής του 2JZ κινητήρα μιας Toyota Supra, ας δούμε και τι γίνεται στο ελαστικό, μέσα από την ζάντα, ενώ η Supra driftάρει, όπως και τη γίνεται στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου.