Όπως ανακοινώθηκε τα ΚΤΕΟ ανοίγουν από την ερχόμενη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου. Στα ΚΤΕΟ θα ισχύουν συγκεκριμένα μέτρα προστασίας από την πανδημία του κορωνοϊού:

Αναλυτικά, στα ΚΤΕΟ ισχύουν οι εξής κανόνες:

  • Οι πελάτες θα προσέρχονται μόνο κατόπιν ραντεβού μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικών μέσων.
  • Οι επιχειρήσεις οφείλουν κατά την ημερήσια έναρξη λειτουργίας τους να διατηρούν κατάλογο με τα ραντεβού, ο οποίος θα επιδεικνύεται στα ελεγκτικά όργανα.
  • Υποχρεωτική η χρήση μάσκας προστασίας από το προσωπικό εργασίας.
  • Γάντια μιας χρήσης και χρήση αντισηπτικού.

Όσοι θέλουν να πάνε στα ΚΤΕΟ θα πρέπει να κλείνουν πρώτα ραντεβού και για την μετάβασή τους πρέπει να επιλέξουν τον κωδικό 2 στο SMS ή στη βεβαίωση μετακίνησης.

Yπενθυμίζεται ότι όλα τα δελτία ελέγχου ΚΤΕΟ και οι Κάρτες Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ) που έληξαν ή λήγουν εντός του χρονικού διαστήματος από 31/10/2020 έως και 13/12/2020, παρατείνεται η ισχύς τους κατά 70 ημέρες από την αντίστοιχη ημερομηνία λήξης τους. Συνεπώς οι έλεγχοι αυτών των οχημάτων θα θεωρούνται εμπρόθεσμοι για διάστημα 70 ημερών από την ημερομηνία λήξης τους.

Υπολογίζεται ότι λόγω της αναστολής λειτουργίας των ΚΤΕΟ από 6/11/2020 βρίσκονται σε αναστολή πάνω από 250.000 τεχνικοί έλεγχοι ΚΤΕΟ & Καρτών καυσαερίων οι οποίοι θα πρέπει να πραγματοποιηθούν εντός της προθεσμίας παράτασης των 70 ημερών, παράλληλα με τους τεχνικούς ελέγχους κανονικής περιόδου.

Επίσης, οχήματα με Δελτίο χωρίς σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις με αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης την 30η Οκτωβρίου 2020 και προγενέστερα, καθώς και οχήματα με ημερομηνία υποχρέωσης για περιοδικό, τεχνικό έλεγχο για πρώτη φορά την 30η Οκτωβρίου 2020 και προγενέστερα, δύνανται να ελεγχθούν μέσα στην παραπάνω προθεσμία (παράταση των 70 ημερών).

Οι ιδιοκτήτες μεταχειρισμένων οχημάτων για τα οποία έχει επιτραπεί η ταξινόμηση τους χωρίς την προσκόμιση ΔΤΕ, μπορούν να περάσουν τα οχήματα για τεχνικό έλεγχο έως την ημερομηνία που αναγράφεται επί της χορηγηθείσας αδείας.

Τα οχήματα των παραπάνω κατηγοριών για τα οποία είχε παραταθεί η διάρκεια ισχύος της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ) υποχρεούνται να εφοδιαστούν με νέα ΚΕΚ, το αργότερο έως τη λήξη της παράτασης των 70 ημερών.

Μοτοσικλέτες, επιβατηγά οχήματα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης και φορτηγά μεικτού βάρους κάτω των 3,5 τόνων με αναγραφόμενη ημερομηνία ισχύος επί του ΔΤΕ ή με ημερομηνία υποχρέωσης για περιοδικό τεχνικό έλεγχο, για πρώτη φορά τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και μεταγενέστερα, ελέγχονται σύμφωνα με τη θεσμοθετημένη συχνότητα ελέγχου και τις κείμενες διατάξεις. Πρόκειται, ουσιαστικά, για τα οχήματα που δεν αφορούσε η χορηγηθείσα παράταση.

Συστήνεται στους ιδιοκτήτες οχημάτων για τα οποία είχε δοθεί η παράταση των 70 ημερών στα Δελτία Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) να επωφεληθούν του δικαιώματος αυτού και να προγραμματίσουν την επίσκεψή τους στα ΚΤΕΟ, προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός.