Η Joyson Safety Systems (JSS), η εταιρία που το 2017 εξαγόρασε την Takata, αποκάλυψε πως βρήκε αποδεικτικά στοιχεία για 1.000 περιπτώσεις παραποιημένων δεδομένων δοκιμών των ζωνών ασφαλείας της Takata, σε δύο εργοστάσια της εταιρίας, ένα στην Ιαπωνία και ένα στις Φιλιππίνες.

Η JSS ξεκίνησε την έρευνα τον Οκτώβριο του 2020 και τα αποτελέσματα αυτής έδειξαν πως η Takata είχε παραποιήσει τις δοκιμές ασφαλείας ζωνών ασφαλείας (ανάμεσά τους και ζώνες ασφαλείας για παιδικά καθίσματα), για μια περίοδο δύο δεκαετιών, έως τον Ιανουάριο του 2020, προκειμένου να πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα.

Η JSS που υπέβαλε τα αποτελέσματα της έκθεσης της στο Υπουργείο Μεταφορών της Ιαπωνίας, συμπληρώνει πως δοκιμάζοντας εκ νέου τις ζώνες ασφαλείας, δεν βρήκε κανένα ζήτημα ασφαλείας και έτσι δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσει ανάκληση.