Σύμφωνα με έρευνα για τον ετήσιο Δείκτη Κόστους Αυτοκινήτου (Car Cost Index) της LeasePlan, η Ελλάδα είναι η πιο οικονομική χώρα για χρήση ηλεκτρικού αυτοκινήτου, με το κόστος χρήσης του να είναι μικρότερο σε σχέση με το κόστος χρήσης ενός αυτοκινήτου με μηχανή εσωτερικής καύσης (ICE).

Ταυτόχρονα, το κόστος χρήσης αυτοκινήτων με κινητήρες πετρελαίου στη χώρα μας είναι το χαμηλότερο μεταξύ των 22 ευρωπαϊκών χωρών που συμμετείχαν στην έρευνα, με την Πολωνία να είναι η χώρα με το μικρότερο κόστος χρήσης αυτοκινήτων με κινητήρες βενζίνης.

Γενικότερα, η Ελλάδα είναι η πιο οικονομική χώρα για οδήγηση αυτοκινήτου, καθώς έχει τα πιο χαμηλά συνολικά μηναία κόστη χρήσης, €743 κατά μέσο όρο, σε σύγκριση με άλλες χώρες. Ακριβότερη είναι η Ελβετία με τα συνολικά μηνιαία κόστη χρήσης να είναι €1.138 κατά μέσο όρο.

Σε σχέση με το ΑΕΠ της κάθε χώρας, το συνολικό κόστος χρήσης είναι το υψηλότερο για τους οδηγούς στην Ελβετία και την Πορτογαλία και το χαμηλότερο για τους οδηγούς στη Δανία και τη Γερμανία.

Όσον αφορά στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στο B-segment είναι ανταγωνιστικά ως προς το κόστος σε 8 ευρωπαϊκές χώρες, τα C-segment είναι ανταγωνιστικά ως προς το κόστος σε 14 ευρωπαϊκές χώρες, ενώ τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στη D1 κατηγορία είναι ανταγωνιστικά ως προς το κόστος σε 16 ευρωπαϊκές χώρες και στη D2 κατηγορία σε 17 χώρες.

Το Car Cost Index αποτελεί μια περιεκτική ανάλυση που αποκαλύπτει το πραγματικό κόστος χρήσης ενός αυτοκινήτου – συμπεριλαμβανομένου του κόστους καυσίμων, της απόσβεσης, των φόρων, της ασφαλιστικής κάλυψης και του κόστος συντήρησης – σε 22 ευρωπαϊκές χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Τσεχία, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Σλοβακία, Λουξεμβούργο, Πολωνία, Ρουμανία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Στο Car Cost Index του 2021, το κόστος υπολογίζεται κατά μέσο όρο κατά τα πρώτα τέσσερα χρόνια χρήσης και προϋποθέτει 30.000 χιλιόμετρα οδήγησης ετησίως. Το “ανταγωνιστικό κόστος” ορίζεται για τους σκοπούς του Index ως: Ηλεκτρικά οχήματα που δεν είναι περισσότερο από 5% ακριβότερα από τα αντίστοιχα οχήματα εσωτερικής καύσης.