Η Mercedes ανακαλεί 194 C-Class, E-Class, GLC και CLS στην Ελλάδα, παραγωγής ετών 2016 έως 2018, επειδή ενδέχεται να φθαρούν μεμονωμένα μπουλόνια ή κρίκοι της καδένας χρονισμού.

Σε αυτή την περίπτωση, η αντοχή της καδένας χρονισμού θα μπορούσε να μειωθεί με την πάροδο του χρόνου, με αποτέλεσμα να σπάσει. Εξαιτίας αυτού, δεν θα μπορούσαν να αποκλειστούν ζημιές στον κινητήρα, που θα είχαν ως αποτέλεσμα ξαφνική απώλεια πρόωσης και αύξηση κινδύνου ατυχήματος.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα. Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω συστημένης επιστολής, ώστε να επισκεφθούν τον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή Mercedes-Benz, προκειμένου να αντικατασταθεί προληπτικά η καδένα χρονισμού, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με τη Γραμμή Εξυπηρέτησης στα τηλέφωνα 00800 97777777 ή 0030 2112111597.