Η Opel προχωρά στην ανάκληση 225 Insignia παραγωγής 2018 – 2020 επειδή σε αυτά ενδέχεται κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες (απώλεια κενού) το εφεδρικό σύστημα αντιστάθμισης υδραυλικής πέδησης να μην ενεργοποιηθεί για να εξασφαλιστεί μέγιστη μειωμένη απόσταση πέδησης. Συνεπώς, σε μια τέτοια περίπτωση το αποτέλεσμα θα είναι μια ενδεχόμενη αύξηση της απόστασης φρεναρίσματος.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί στην Ελλάδα καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα. Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων θα ενημερωθούν εγγράφως, μέσω συστημένης επιστολής, ώστε να προσέλθουν, ύστερα από τηλεφωνικό ραντεβού, σε έναν συνεργάτη του δικτύου εξουσιοδοτημένων επισκευαστών Opel σε όλη την Ελλάδα, προκειμένου να προγραμματίσουν την ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου φρένων K17 με το πιο πρόσφατο λογισμικό, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας Opel, στο τηλέφωνο 210 6700550.