Την ανάκληση 701 Ranger ανακοίνωσε η Ford στην Ελλάδα επειδή σε αυτά ενδέχεται η ραφή συγκόλλησης στο μπροστινό τμήμα του σιγαστήρα εξάτμισης, να μην λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Σε μια τέτοια περίπτωση, ο σιγαστήρας είναι πιθανό να ραγίσει και να προκαλέσει υπερβολικό θόρυβο και σε τυχαία/ακραία αδιαφορία του οδηγού για τον θόρυβο μπορεί να αποσυνδεθεί από το όχημα, θέτοντας σε κίνδυνο τους άλλους χρήστες του οδικού δικτύου.

Από την ανάκληση επηρεάζονται τα Ford Ranger που έχουν κατασκευαστεί μεταξύ:

  • 1/12/2016 – 31/01/2017
  • 1/08/2017 – 30/11/2017
  • 2/07/2018 – 28/02/2019

Μέχρι σήμερα δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα. Έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία ενημέρωσης των ιδιοκτητών των ανωτέρω οχημάτων, μέσω προσωπικής επιστολής, και θα ακολουθήσει υπενθυμιστική επιστολή ώστε να προσέλθουν στους κατά τόπους Εξουσιοδοτημένους Επισκευαστές Ford προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες ενέργειες ελέγχου και αναβάθμισης του εμπρόστιου σιγαστήρα, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις οι κάτοχοι – ιδιοκτήτες παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με το Δίκτυο Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών Ford και την Γραμμή Εξυπηρέτησης πελατών στο τηλέφωνο 216 9008899.