“Με μεγάλες αυξήσεις θα επιβαρυνθούν από την 1η Ιανουαρίου οι τιµές των αυτοκινήτων προδιαγραφών Euro 4 εξαιτίας της υψηλότερης κλιµάκωσης του Ειδικού Τέλους Ταξινόµησης.

Σύμφωνα με την εφημερίδα “Τα Νέα”, ανατροπές στην ελληνική αγορά ενδέχεται να φέρει η αλλαγή στους συντελεστές του Ειδικού Τέλους Ταξινόµησης (ΕΤΤ) από την 1η Ιανουαρίου του 2011, όπως προβλέπεται από οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρόκειται για µοντέλα µε προδιαγραφές εκποµπής ρύπων Euro 4, των οποίων οι συντελεστές του Τέλους Ταξινόµησης ήταν µέχρι σήµερα ίδια, όπως για τα µοντέλα Euro 5. Από τις αρχές του επόµενου έτους θα µεταταχθούν τα αυτοκίνητα µε κινητήρες Euro 4 στην κλίµακα που ισχύει για τα µοντέλα παλαιότερης τεχνολογίας Euro 3 και η οποία προβλέπει σηµαντικά υψηλότερους συντελεστές για το ειδικό τέλος ταξινόµησης.

Για παράδειγμα, στα µοντέλα Euro 4 µε κινητήρες έως 900 κ.εκ. θα υπολογίζεται πλέον το Ειδικό Τέλος Ταξινόµησης µε 14% επί της εργοστασιακής αξίας τους αντί 5%, όπως είναι σήµερα.

Αντίστοιχα αυξάνονται οι συντελεστές για τα µοντέλα Euro 4 µε κινητήρες 901 έως 1.400 κ.εκ. από 12% σε 27%, για κινητήρες 1.401 έως 1.600 κ.εκ. από 20% σε 45% και στα µοντέλα κυβισµού 1.601 έως 1.800 κ.εκ. από 30% σε 56%.

Εξοντωτική είναι η επιβάρυνση για τα µοντέλα Euro 4 µε κινητήρες 1.801 έως 2.000 κ.εκ., καθώς ο συντελεστής για το ΕΤΤ απογειώνεται από 40% σε 83% και στα αυτοκίνητα από 2.001 κ.εκ. και άνω εκτοξεύεται από 50% σε 142%.

Στην πράξη αυτό σηµαίνει ότι ένα µέσο 1.400άρι προδιαγραφών Εuro 4 µε λιανική τιµή γύρω στα 16.000 ευρώ θα επιβαρυνθεί µε περίπου 2.000 ευρώ, ενώ ένα 1.600άρι ίδιων προδιαγραφών µε τιµή 20.000 ευρώ θα ακριβύνει κατά 3.500 ευρώ! Εννοείται ότι τα µοντέλα Euro 4 µεγαλύτερου κυβισµού θα περάσουν στα αζήτητα, καθώς η αύξηση της τελικής τιµής τους µπορεί να ξεπεράσει τις 10.000 ευρώ.

Για αρκετούς µήνες δεν κατασκευάζονται για την αγορά της Ε.Ε. µοντέλα προδιαγραφών Euro4, αλλά µόνον Euro 5 και ορισµένα Euro 6, ενώ από την 1η Ιανουαρίου απαγορεύεται η πώλησή τους σε όλη την ευρωζώνη. Ουσιαστικά λοιπόν πρόκειται για έναν αριθµό αδιάθετων αυτοκινήτων (στοκ) που αναµένεται να εξαντληθεί τους επόµενους µήνες.

Τέλος, θεωρείται πιθανό να παραταθεί για έναν χρόνο η σηµερινή κλιμάκωση των συντελεστών του ΕΤΤ και να µην ισχύσουν οι συγκεκριµένες επιβαρύνσεις για τα µοντέλα Euro 4 – είχε συµβεί και στο παρελθόν, όταν άλλαζαν οι νόρμες εκποµπής ρύπων – ώστε να εξαντληθεί το στοκ µε τα µοντέλα παλαιότερων προδιαγραφών.”

[via: TaNea]