Βγάλτε μια κόλλα χαρτί, σήμερα θα γράψουμε πρόχειρο διαγώνισμα αυτοκινητιστικής βιολογίας. Πρώτη ερώτηση: Πώς κουβαλάει ένας γερανός τα μωρά του; Οι απαντήσεις που θα συνοδεύονται από επεξηγηματικό σχεδιάγραμμα θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα. Τι; Δεν είναι στη διδακτέα ύλη; Για ανοίξτε τα βιβλία σας στη σελίδα 69 και δείτε…