Η Ευρωπαική Επιτροπή ανακοίνωσε ότι καταργεί μια σειρά περιττών διατυπώσεων σχετικά με την ταξινόμηση αυτοκινήτων σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ . Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Αντόνιο Ταγιάνι, κατέθεσε την πρόταση του, μέσα στην εβδομάδα, η οποία αναμένεται να οδηγήσει σε ουσιαστική διοικητική απλούστευση, με συνολική εξοικονόμηση τουλάχιστον 1.5 δις. ευρώ τον χρόνο για τις επιχειρήσεις, τους πολίτες και τις αρχές ταξινόμησης.

Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο οι πολίτες και οι επιχειρήσεις της ΕΕ, υποχρεούνται να μεταφέρουν περίπου 3,5 εκατ. οχήματα σε άλλο κράτος μέλος και να τα ταξινομήσουν σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Ωστόσο, αυτό που θα έπρεπε να είναι μια απλή διαδικασία ταξινόμησης στην ενιαία αγορά εξακολουθεί να είναι μια δυσκίνητη και χρονοβόρα διοικητική διαδικασία λόγω της ποικιλομορφίας των κανόνων και των διαφόρων αλληλοσυγκρουόμενων απαιτήσεων. Κατά μέσο όρο, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτούνται 5 εβδομάδες, ενώ το κόστος εκτιμάται σε 400 ευρώ για κάθε πολίτη και επιχείρηση.

Οι διοικητικές διατυπώσεις για την εντός της ΕΕ επαναταξινόμηση των αυτοκινήτων, των ημιφορτηγών, των λεωφορείων και των φορτηγών θα απλουστευθούν σε μεγάλο βαθμό, π.χ. όταν κάποιος μετακομίζει από μια χώρα της ΕΕ σε άλλη και όταν αγοράζει μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από άλλη χώρα της ΕΕ. Θα είναι επίσης αδύνατον να ταξινομηθεί κλεμμένο αυτοκίνητο σε άλλη χώρα της ΕΕ. Οι εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων θα εξοικονομήσουν σημαντικά ποσά, διότι θα μπορούν να μεταφέρουν αυτοκίνητα σε άλλη χώρα της ΕΕ κατά τη διάρκεια των περιόδων διακοπών χωρίς επαναταξινόμηση. Αυτό θα είναι καλό για τους τουρίστες, καθώς αναμένεται ότι η ενοικίαση αυτοκινήτου θα γίνει φτηνότερη, όταν εγκριθεί η σημερινή πρόταση.

Όταν η πρόταση εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, θα υπάρξουν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

  • Οι πολίτες που ζουν ένα μέρος του έτους σε δευτερεύουσα (εξοχική) κατοικία σε άλλη χώρα της ΕΕ δεν θα χρειάζεται να επαναταξινομήσουν το αυτοκίνητό τους εκεί.
  • Οι πολίτες που μετακομίζουν μόνιμα σε άλλη χώρα της ΕΕ θα έχουν στη διάθεσή τους 6 μήνες για να επαναταξινομήσουν το αυτοκίνητό τους εκεί.
  • Οι πολίτες που αγοράζουν ή πωλούν μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σε άλλη χώρα της ΕΕ δεν θα χρειάζεται να υφίστανται πρόσθετους τεχνικούς ελέγχους και διοικητικά προβλήματα.
  • Οι πολίτες που εργάζονται σε άλλη χώρα της ΕΕ και χρησιμοποιούν αυτοκίνητο που έχει ταξινομηθεί από τον εργοδότη τους εκεί δεν θα χρειάζεται πλέον να το ταξινομήσουν στη χώρα καταγωγής τους.
  • Οι εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων θα μπορούν να μεταφέρουν αυτοκίνητα σε άλλη χώρα της ΕΕ κατά τη διάρκεια των περιόδων διακοπών χωρίς επαναταξινόμηση (π.χ. θα έχουν τα ίδια αυτοκίνητα στις παραθαλάσσιες περιοχές το καλοκαίρι και στις Άλπεις τον χειμώνα). Αυτό αναμένεται να μειώσει το κόστος ενοικίασης των αυτοκινήτων.
  • Για τις εταιρείες ισχύει η ίδια αρχή: τα αυτοκίνητα, τα λεωφορεία, τα ημιφορτηγά και τα φορτηγά πρέπει να ταξινομούνται στη χώρα της ΕΕ στην οποία βρίσκεται η κεντρική τους έδρα, πράγμα που πρέπει να αποδέχονται οι άλλες χώρες της ΕΕ.
  • Οι αρμόδιες για την ταξινόμηση αρχές θα συνεργάζονται ολοένα και περισσότερο μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να είναι ευκολότερος ο εντοπισμός των κλεμμένων αυτοκινήτων. Ένα κλεμμένο αυτοκίνητο θα είναι αδύνατον να ταξινομηθεί σε άλλη χώρα της ΕΕ.
  • Πολλοί έλεγχοι θα καταργηθούν πλήρως, καθώς οι αρμόδιες αρχές θα λαμβάνουν όλες τις τεχνικές πληροφορίες που χρειάζονται για το αυτοκίνητο απευθείας από τους συναδέλφους τους της χώρας στην οποία έχει ήδη ταξινομηθεί το όχημα.

[Πηγή: Europa.eu, ΑΜΕ-ΜΠΕ | Photo Copyright: AP Photo/Matthias Schrader]