Είμαι σχεδόν σίγουρος ότι δεν είναι αυτός ο τρόπος που η Citroen κατασκευάζει τα 2CV. Ο τρόπος μου φαίνεται σωστός, αλλά όχι για να πολλαπλασιάζονται αυτοκίνητα…

[Πηγή: YouTube]