Σύμφωνα μα τα στοιχεία που έδωσε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, αποτελούμενη από 62 ασφαλιστικές επιχειρήσεις – μέλη, οι οποίες συγκέντρωναν το 93,9% της συνολικής παραγωγής, παρουσιάστηκε μείωση 7,1% στη παραγωγή ασφαλίστρων κατά το οκτάμηνο του 2012 σε σχέση με το οκτάμηνο του 2011 και διαμορφώθηκε στα 2,940 δισ. ευρώ σύμφωνα με τα στοιχεία της.

Η υποχώρηση παραγωγής, ουσιαστικά αποδίδεται στη γενικότερη οικονομική καχεξία που επηρέασε κυρίως τον κλάδο αυτοκινήτου και όποια ασφαλιστικά προϊόντα σχετίζονται με ασφαλίσεις οικονομικής δραστηριότητας. Στις ασφαλίσεις Ζωής, η παραγωγή στο οκτάμηνο 2012 διαμορφώθηκε στο 1,297 δισ. ευρώ μειωμένη κατά 0,1% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό οκτάμηνο, ενώ στις ασφαλίσεις κατά ζημίων η παραγωγή διαμορφώθηκε στο 1,642 δις. ευρώ μειωμένη κατά 11,9% σε σχέση με το οκτάμηνο 2011.

Η μεγαλύτερη υποχώρηση παραγωγής στις ασφαλίσεις κατά ζημίων αποδίδεται κυρίως στην υποχώρηση κατά 13,7% της παραγωγής αστικής ευθύνης αυτοκινήτου που διαμορφώθηκε στα 832,809 εκατ. ευρώ, ενώ οι υπόλοιποι κλάδοι κατά ζημίων υποχώρησαν κατά 10%. Ο κλάδος Νομικής Προστασίας υποχώρησε κατά 17,8%. Στις ασφαλίσεις ζωής, θεαματική (65,2%) αύξηση κατέγραψε η παραγωγή ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις (309,011 εκατ. ευρώ). Τα κλασικά προϊόντα Ζωής παρουσίασαν υποχώρηση κατά 10% στα 760,218 εκατ. ευρώ. Τα ομαδικά προγράμματα πρόνοιας υποχώρησαν κατά 22,8% στα 57,086 εκατ. ευρώ.

[Πηγή: Ημερησία]