Σύμφωνα με μια νέα μελέτη του Κέντρου Διαχείρισης Αυτοκινήτου (CAM), η Audi είναι η premium γερμανική εταιρία η οποία έχει τον μικρότερο μέσο όρο εκπομπών CO2 με 144,5 γρ/χλμ. Σύμφωνα με τη μελέτη, οι Audi, BMW και Mercedes-Benz έχουνε μειώσει τις εκπομπές CO2 των καινούργιων αυτοκινήτων κατά 10% από το 2009. Η BMW έχει μέσο όρο εκπομπών CO2 με 145,4 γρ/χλμ και η Mercedes 150 γρ/χλμ.

[Πηγή: Audi]

[learn_more caption=”Δελτίο Τύπου”]

CAM Study: Audi offers best CO2 balance of premium carmakers in Germany

  • Audi new car registrations outperform competitors with 144.5 g/km (232.55 g/mile)
  • Premium carmakers have reduced CO2 emissions of new vehicles in Germany by an average of about ten percent since 2009

According to a study by the Center of Automotive Management (CAM), among premium carmakers Audi is the brand that offers the best CO2 balance with CO2 emissions of 144.5 grams per kilometer (232.55 g/mile). The market researchers studied CO2 emissions of new car registrations in Germany.

According to a CAM study, German premium carmakers reduced the CO2 emissions of their new vehicles by an average of ten percent between 2009 and 2012 (1st half year). The study was based on data from the Federal Motor Vehicle Agency (KBA) related to new car registrations on German roads. According to study results, the Audi brand attained a CO2 emissions level of 144.5 grams per kilometer (232.55 g/mile), BMW (including Mini) came in at 145.4 grams per kilometer (234.00 g/mile) and Mercedes (including Smart) came in at 150 grams per kilometer (241.40 g/mile).

According to the study, large high-volume carmakers were able to reduce CO2 emissions of newly registered cars by an average of seven percent between 2009 and 2012 (1st half year).

[/learn_more]