Καλά τα revs, αλλά και οι επιταχύνσεις έχουν τη γοητεία τους, ιδιαίτερα ότι θα δούμε και θ’ ακούσουμε περισσότερα από 80 SuperCars, όπου οι οδηγοί τους έχουν το πόδι στο πάτωμα. Δεν έχει σημασία να γράψω ποια αυτοκίνητα θ’ ακούσουμε, αφού μπορείς να τ’ απολαύσεις όλα στο παρακάτω video!

[Πηγή: YouTube]