Συνέντευξη Τύπου έδωσαν σήμερα από κοινού τα υπουργεία Οικονομικών, Ανάπτυξης, και Περιβάλλοντος, προκειμένου να μας ενημερώσουν για ένα πλέγμα μέτρων ώστε να αντιμετωπιστούν οι στρεβλώσεις στην αγορά καυσίμων. Τα μέτρα αφορούν συγκεκριμένα: την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου, την ενίσχυση του ανταγωνισμού, τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας και την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών.

Οι παρεμβάσεις εκτείνονται σε όλα τα στάδια της αγοράς, από τα διυλιστήρια έως τα πρατήρια και είναι αποτέλεσμα εκτενούς διαλόγου που έγινε το προηγούμενο διάστημα με τους φορείς της αγοράς. Στις ρυθμίσεις που ανακοινώνονται περιλαμβάνονται επίσης οι υπουργικές αποφάσεις για την εφαρμογή του νόμου 4072/2012.

Πρώτος άξονας, είναι η αντιμετώπιση της παραβατικότητας.

Η παραβατικότητα συνδέεται άμεσα τόσο με το ζήτημα του λαθρεμπορίου στην αγορά των καυσίμων, όσο και με πρακτικές όπως οι παράνομες επεμβάσεις στις αντλίες, αλλά και η νόθευση των καυσίμων. Οι συνέπειες είναι πολλαπλά αρνητικές τόσο για την οικονομία όσο βεβαίως και για τον καταναλωτή. Πέρα από την αυτονόητη σημασία της τήρησης του νόμου, με το λαθρεμπόριο χάνονται πολύτιμοι πόροι για το Δημόσιο. Το φαινόμενο αυτό πρέπει να αντιμετωπισθεί και η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να εφαρμόσει όλα τα αναγκαία μέτρα.

Τα βασικά μέτρα που θα υιοθετήσει για την αντιμετώπισή του είναι:

-Η εγκατάσταση των ολοκληρωμένων συστημάτων ελέγχου εισροών και εκροών όγκου σε όλα τα στάδια διακίνησης, όπως προβλέπεται ήδη από τη νομοθεσία, και η σύνδεσή τους με την ΓΓΠΣ. Με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα.

-Η ιχνηθέτηση των καυσίμων.

-Η τοποθέτηση GPS σε όλα τα βυτιοφόρα που μεταφέρουν καύσιμα, επίσης με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα.

Η κυβέρνηση προχωρά άμεσα στην έκδοση όλων των κανονιστικών πράξεων που απαιτούνται για την εφαρμογή του νόμου 4072/2012 για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου.

Δεύτερος άξονας είναι η απελευθέρωση της αγοράς και η ενίσχυση του ανταγωνισμού.

Σε αυτόν τον τομέα οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την άρση όλων των εμποδίων και δεσμεύσεων που περιόριζαν τη μεταφορά πετρελαιοειδών προϊόντων με βυτιοφόρα, με στόχο τη διευκόλυνση του επιχειρείν αλλά και τη μείωση του κόστους μεταφοράς. Αυτονόητη προϋπόθεση είναι η τήρηση των κανόνων ασφαλείας και αστυνόμευσης.

Πιο συγκεκριμένα:

-Πρώτον, τα ανεξάρτητα πρατήρια θα μπορούν να χρησιμοποιούν ιδιόκτητα ή μισθωμένα βυτιοφόρα ανεξαρτήτως χωρητικότητας.

-Δεύτερον, για τα ανεξάρτητα πρατήρια επίσης, καταργείται η προϋπόθεση να διαθέτουν ιδιόκτητο βυτιοφόρο προκειμένου να μπορούν να μισθώνουν ΔΧ βυτιοφόρα.

-Τρίτον, τα βυτιοφόρα ανεξαρτήτως τοννάζ, με το εμπορικό σήμα του μεταφορέα ή του ανεξάρτητου πρατηρίου, αποκτούν πρόσβαση στα διυλιστήρια και τις εγκαταστάσεις των εταιριών εμπορίας για μεταφορά καυσίμων, με μόνη προϋπόθεση την τήρηση των κανόνων ασφαλείας.

-Τέταρτον, αίρονται οι περιορισμοί στο πλήθος και το τονάζ των βυτιοφόρων που επιτρέπεται να διαθέτουν τα πρατήρια με σήμα εταιριών. Θα μπορούν επίσης, όπως και τα ανεξάρτητα πρατήρια, να χρησιμοποιούν ιδιόκτητα ή μισθωμένα βυτιοφόρα για να εφοδιάζονται με καύσιμα από τις εγκαταστάσεις της εταιρίας με την οποία έχουν συμβατική σχέση, εφόσον βέβαια αυτό προβλέπεται στη σύμβαση αποκλειστικής συνεργασίας με την εταιρία.

Στο ίδιο πλαίσιο εισάγονται κανόνες διαφάνειας στην τιμολόγηση των καυσίμων, τόσο στο πρώτο στάδιο (από τα διυλιστήρια προς τις εταιρίες) όσο και στο επόμενο (από τις εταιρίες προς τα πρατήρια).

Συγκεκριμένα, όπως εισηγείται και η Επιτροπή Ανταγωνισμού, τα διυλιστήρια θα προβαίνουν σε αναλυτικό προσδιορισμό των στοιχείων κόστους που χρεώνουν στους πελάτες τους. Αντίστοιχα τίθενται κανόνες διαφάνειας στις συμβάσεις αποκλειστικής συνεργασίας μεταξύ εταιριών και πρατηριούχων, σε εναρμόνιση και πάλι με την εισήγηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Τρίτος άξονας, είναι ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας.

Συγκεκριμένα, εναρμονίζεται με την σχετική Κοινοτική Οδηγία 2009/119/ΕΚ η νομοθεσία για την τήρηση αποθεμάτων ασφαλείας καυσίμων. Έχει ήδη ολοκληρωθεί η δημόσια διαβούλευση για το σχετικό νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ που προβλέπει τη σύσταση μη κερδοσκοπικής Ανώνυμης Εταιρίας (Κεντρικός Φορέας Τήρησης Αποθεμάτων), για την απόκτηση, διατήρηση και πώληση αποθεμάτων πετρελαίου.

Καταργείται η βενζίνη Super LRP που αντικατέστησε την παλιά σούπερ, με στόχο την απελευθέρωση υποδομών (δεξαμενές κλπ.) οι οποίες δεσμεύονται σήμερα για το συγκεκριμένο καύσιμο. Οι καταναλώσεις της LRP είναι πλέον ελάχιστες. Λαμβάνεται όμως μέριμνα για να καλυφθούν όσοι έχουν αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο καύσιμο, με τη χρήση ειδικών πρόσθετων ουσιών στην αμόλυβδη.

Ο τέταρτος και τελευταίος άξονας, αναφέρεται στην προστασία καταναλωτή.

Οι ελλιπείς παραδόσεις καυσίμων είναι ένα φαινόμενο που εντάθηκε τα τελευταία χρόνια και έχει σαν αποτέλεσμα την επιπλέον επιβάρυνση των καταναλωτών, που πληρώνουν για μεγαλύτερη ποσότητα καυσίμων από αυτήν που πράγματι παραλαμβάνουν. Η τεχνολογία δε σε αυτόν τον τομέα είναι ιδιαίτερα προχωρημένη με αποτέλεσμα συχνά να είναι δύσκολος ο εντοπισμός των μηχανισμών καταδολίευσης των αντλιών. Για το λόγο αυτό το υπουργείο Ανάπτυξης ως πρώτο βήμα πιστοποίησε και βγάζει στο δρόμο για ελέγχους ειδικά διασκευασμένο αυτοκίνητο, που θα εφοδιάζεται με καύσιμα όπως ένα οποιοδήποτε ΙΧ και στη συνέχεια θα ελέγχει αν η ποσότητα που παραδόθηκε είναι πράγματι αυτή που αναγράφεται στην αντλία. Η προσπάθεια θα διευρυνθεί με τη χρήση και άλλων αυτοκινήτων.

Παράλληλα, θα το Υπουργείο θα εντείνει τους ελέγχους για τις παραδόσεις πετρελαίου θέρμανσης

Οι κ.κ. Χατζηδάκης και Παπαγεωργίου εκτίμησαν ότι με τα μέτρα αυτά αναμένεται να υπάρχουν θετικές επιπτώσεις στις τιμές καθώς ανοίγει η αγορά και μειώνεται το κόστος της μεταφοράς καυσίμων.

Ερωτηθείς ο κ. Μαυραγάνης για το αν σκοπεύει το υπουργείο Οικονομικών να θέσει αίτημα στην τρόικα για μείωση των ΕΦΚ στα καύσιμα, απάντησε πως “αν αποδειχθεί ότι η μείωση του Φόρου στο πετρέλαιο κίνησης αυξάνει τα έσοδα, τότε αυτό θα χρησιμοποιηθεί ως επιχείρημα για να αιτηθεί η κυβέρνηση τη μείωση. Επίσης αυτό θα συμβεί (αίτημα για μείωση των φόρων) αν με τα μέτρα συλληφθεί ένα μεγάλο μέρος του λαθρεμπορίου των καυσίμων”.

[Πηγή: Υπουργείο Ανάπτυξης]