Κούρεμα δανείων, χορήγηση νέου τραπεζικού δανεισμού και Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου προβλέπουν οι συμφωνίες εξυγίανσης- βάσει του άρθρου 106β- που κατέθεσαν, τέλη 2016, προς επικύρωση στο δικαστήριο, οι Hyundai Ελλάς και Autodeal (αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Kia Motors) του ομίλου Π&Ρ Δάβαρη.

Η επικύρωση από τη δικαιοσύνη και εφαρμογή της συμφωνίας εξυγίανσης για τις δύο παραπάνω εταιρείες θα οδηγήσει σε ΑΜΚ την οποία ο όμιλος Βασιλάκη θα καλύψει σε ποσοστό 70%. Ως εκ τούτου, οι δύο αυτές εταιρείες θα περιέλθουν στον όμιλο Βασιλάκη ο οποίος ισχυροποιεί περαιτέρω τη θέση του στην αγορά αυτοκινήτου. Το υπόλοιπο 30% του μετοχικού κεφαλαίου θα παραμείνει (ενεχυριασμένο υπέρ των τραπεζών) στον Π.Δάβαρη, τον επικεφαλής του ομώνυμου ομίλου.

Ακόμη, σε συμφωνία εξυγίανσης με την πλειοψηφία των πιστωτών κατέληξε και η Autopoint (δίκτυο συνεργείων, ανταλλακτικά, ασφαλιστικοί σύμβουλοι), η τρίτη εταιρεία του ομίλου Δάβαρη για την οποία δεν προβλέπεται η υλοποίηση ΑΜΚ.

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση από την πλευρά του ομίλου Βασιλάκη αναφέρει:

Σε συνέχεια αρκετών μηνών προετοιμασίας και διαπραγμάτευσης υπεγράφη συμφωνία εξυγίανσης του Ομίλου Δάβαρη και των Τραπεζών Πιστωτών του με συμμετοχή του Ομίλου Βασιλάκη ως νέου Επενδυτή.

Συγκεκριμένα η Derasco , εταιρεία ελεγχόμενη από τον κ Θ. Βασιλάκη, υπέγραψε κατά την τελευταία εβδομάδα του 2016 , σύμβαση εξυγίανσης των εταιρειών Hyundai Hellas Π&Ρ Δάβαρη ABEE (εισαγωγέας διανομέας Hyundai) και Autodeal Π&Ρ Δάβαρη ABEE (εισαγωγέας διανομέας KIA) με τις Τράπεζες Πιστωτές τους όσο και τους μετόχους των δύο Εταιρειών.

Η σύμβαση προβλέπει συμφωνία για τον σημαντικό περιορισμό των οφειλών των δυο εταιρειών, κυρίως σε επίπεδο Τραπεζικών δανείων, μέσω της υπαγωγής των δυο εταιρειών σε διαδικασία εξυγίανσης με βάση της διατάξεις του άρθρου 106β.

Με κύρια προϋπόθεση την ολοκλήρωση της διαδικασίας αίτησης εξυγίανσης του 106β , η οποία έχει ήδη υποβληθεί στα Δικαστήρια και αναμένεται να εξελιχθεί στους επόμενους μήνες, η συμφωνία προβλέπει την επανακεφαλαιοποίηση των δυο εταιρειών από την Derasco με συνολικά κεφάλαια 20 εκ. ευρώ, μέσω αύξησης κεφαλαίου που θα αντιστοιχεί συνολικά στο 70% των μετοχών των δυο εταιρειών. Ο κος Πάνος Δάβαρης θα παραμείνει επίσης μέτοχος των εταιρειών με 30%.

Τα μέρη έχουν λάβει την σύμφωνη γνώμη των δύο κατασκευαστών, Hyundai και KΙΑ τόσο για την προβλεπόμενη αλλαγή μετοχικής σύνθεσης όσο και για την υποβολή των εταιρειών σε εξυγιαντική διαδικασία του 106β.

Είναι σημαντικό επίσης ότι έχει προβλεφθεί ενδιάμεση χρηματοδότηση που προέρχεται τόσο από τον Επενδυτή όσο και από τις Τράπεζες για να διασφαλίσει τις βασικές προϋποθέσεις εμπορικής λειτουργίας των δυο εταιρειών κατά τους επόμενους μήνες που θα διαρκέσει η εξυγιαντική διαδικασία κατά τις προβλέψεις του 106β.

Τόσο ο Όμιλος Δάβαρη όσο και ο Όμιλος Βασιλάκη προσδοκούν ότι η επιτυχής ολοκλήρωση αυτής της διαδικασία θα δώσει την δυνατότητα στις εταιρίες Hyundai Hellas Π&Ρ Δάβαρη ABEE (Hyundai) & Autodeal Π&Ρ Δάβαρη ABEE (ΚΙΑ) να διαδραματίσουν εκ νέου σημαντικό ρολό στην αγορά αυτοκίνητου.

Σύμφωνα με το Capital, για καθεμία από τις τρεις εταιρείες του ομίλου Δάβαρη προβλέπονται τα παρακάτω.

Hyundai Ελλάς

Η εταιρεία, που έχει έρθει σε συμφωνία με το 84,12% των πιστωτών της, ιδρύθηκε το 1990, αναλαμβάνοντας την αποκλειστική αντιπροσώπευση των αυτοκινήτων Hyundai στην Ελλάδα.

Το 2005 κατείχε ηγετική θέση στην αγορά αυτοκινήτου με 9,2% μερίδιο και το 2009 ανακηρύχθηκε πανευρωπαϊκός ηγέτης στην παγκόσμια εξυπηρέτηση πελατών, ενώ το 2014 το μοντέλο i20 διέθετε τις περισσότερες πωλήσεις στην κατηγορία του. Απασχολεί 61 εργαζομένους, συνεργάζεται με 310 προμηθευτές, με τη συνεισφορά της στην ελληνική οικονομία την τελευταία πενταετία να τοποθετείται στα 60,1 εκατ. ευρώ.

Βάσει στοιχείων για το 2015, η Hyundai Ελλάς κατέχει την 11η θέση με μερίδιο αγοράς 4%, ενώ από τον Ιανουάριο του 2015 έως και τον Οκτώβριο του 2016 κατέγραψε δραματική πτώση των πωλήσεων Hyundai σε ποσοστό 65%.

Οι τραπεζικές και μη τραπεζικές υποχρεώσεις της εταιρείας διαμορφώνονται (30.09.2016) σε 78,9 εκατ. ευρώ και 23 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τα βασικότερα σημεία της συμφωνίας εξυγίανσης:

– Υποχρεώσεις άνω των 26 εκατ. ευρώ προς τις τέσσερις συστημικές τράπεζες ρυθμίζονται μέσω μεταβίβασης ακινήτων της εταιρείας στην Μάνδρα Αττικής, στην Μύκονο, στην Λ.Αθηνών 15, στην Κύθνο (αγροτεμάχια), στον Γέρακα Αττικής (τρία οικόπεδα με μία μεζονέτα), στην Ροδινή Ρόδου και στην Λεωφόρο Κηφισίας 87.

– Ο βασικός μέτοχος της Hyundai Hellas Παναγιώτης Δάβαρης, η Δάβαρης Μύκονος ΕΠΕ και η Δάβαρης Αράχωβα ΕΠΕ (οι τρεις οντότητες αποτελούν συμβαλλόμενους εγγυητές) θα εξοφλήσουν δάνεια 3,6, 4,6 και 17,9 εκατ. ευρώ, λαμβάνοντας δανεισμό από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες και την Attica Bank.

– Η Hyundai Ελλάς θα εξοφλήσει τραπεζικές υποχρεώσεις 12 εκατ. ευρώ, μέσω λήψης, δεκαετούς διάρκειας, δανεισμού, με σταθερό επιτόκιο 3%.

– Απαιτήσεις 19,3 εκατ. ευρώ (προς τις τέσσερις συστημικές τράπεζες και την Attica Bank), που παραμένουν ανεξόφλητες, θα διαγραφούν ολοσχερώς.

– Το Δημόσιο και το ΙΚΑ/ΕΤΑΜ θα λάβουν το 100% των απαιτήσεών τους.

– Οι τράπεζες θα χορηγήσουν 11,9 εκατ. ευρώ ως ενδιάμεση χρηματοδότηση.

– Μετά από επτά ημέρες από την έκδοση της απόφασης επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης, θα λάβει χώρα ΑΜΚ κατά 12 εκατ. ευρώ. Ο επενδυτής, δηλαδή ο όμιλος Βασιλάκης θα καλύψει το 70% του μετοχικού κεφαλαίου που θα εκδοθεί μετά την αύξηση.

Autodeal

Η Autodeal, που έχει έρθει σε συμφωνία με το 73,75% των πιστωτών της, ιδρύθηκε το 1999, αναλαμβάνοντας την αποκλειστική αντιπροσώπευση των αυτοκινήτων της KIA Motors στην Ελλάδα.

Απασχολεί 19 άτομα και συνεργάζεται με 170 προμηθευτές και τοποθετεί τη συμβολή της, κατά την τελευταία πενταετία, στην ελληνική οικονομία στα 25,1 εκατ. ευρώ.

Το πρώτο εννεάμηνο του 2016, η εταιρεία ελλείψει ρευστότητας και αδυναμίας εξασφάλισης αποθέματος κατέγραψε μειωμένες, κατά 53%, πωλήσεις, συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Την τελευταία διετία, το μερίδιό της συρρικνώθηκε σε 0,7% (από 1,7% στις 31.12.2014).

Ο τραπεζικός δανεισμός της (30.09.2016) ανερχόταν στα 32,4 εκατ. ευρώ, με τις υπόλοιπες υποχρεώσεις (προς Εφορία, προμηθευτές κτλ) να διαμορφώνονται σε 12,9 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα βασικότερα σημεία της συμφωνίας εξυγίανσης:

– Υποχρεώσεις της τάξης των 1,1 εκατ. ευρώ προς τις τέσσερις συστημικές τράπεζες και την Attica Bank ρυθμίζονται μέσω ρευστοποίησης αποθεμάτων (981,7 χιλ.ευρώ) και εκχώρησης απαίτησης 166 χιλ.ευρώ.

– Για την εξόφληση δανεισμού 2,4 εκατ. ευρώ, ο βασικός μέτοχος Παναγιώτης Δάβαρης θα λάβει δανεισμό από από τις πέντε τράπεζες .

– Για την εξόφληση δανεισμού 8 εκατ. ευρώ θα λάβει δανεισμό ίσοποσης αξίας

– Απαιτήσεις 20,8 εκατ. ευρώ προς τις πέντε τράπεζες θα διαγραφούν

– Θα λάβει ενδιάμεση χρηματοδότηση της τάξης των 6 εκατ. ευρώ

– Μετά από επτά ημέρες από την έκδοση της απόφασης επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης, θα λάβει χώρα ΑΜΚ κατά 12 εκατ. ευρώ. Ο όμιλος Βασιλάκη θα καλύψει το 70% του μετοχικού κεφαλαίου που θα εκδοθεί μετά την αύξηση.

Autopoint

Η εταιρεία, που έχει έρθει σε συμφωνία με το 95,15% των πιστωτών της, προσφέρει υπηρεσίες στους πελάτες της και μετά την πώληση των αυτοκινήτων (επισκευές, ανταλλακτικά, αξεσουάρ). Από το 2011 έως και το 2015 εμφάνισε πτώση πωλήσεων κατά 7,8 εκατ. ευρώ, ενώ το εννεάμηνο του 2016 οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν σε 2 εκατ. ευρώ. Ο τραπεζικός δανεισμός της ανέρχεται σε 9,8 εκατ. ευρώ, ενώ οι μη τραπεζικές υποχρεώσεις ανέρχονται σε 45 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα βασικότερα σημεία της συμφωνίας εξυγίανσης:

– Με στόχο τη ρύθμιση οφειλών 2,7 εκατ. ευρώ, η εταιρεία θα μεταβιβάσει στις τράπεζες ακίνητα στην Μενεμένη Θεσσαλονίκης και δύο ενοποιημένα καταστήματα στην Αθήνα (Αχαρνών 458).

– Τραπεζικές υποχρεώσεις της τάξης των 7,052 εκατ. ευρώ θα διαγραφούν ολοσχερώς.

Ο όμιλος Βασιλάκη

Ο όμιλος Βασιλάκη ελέγχει την εταιρεία Βελμάρ, αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες λιανικής στην Ελλάδα.

Στο τέλος του 2005 η Ford Βελμάρ ενοποιήθηκε με την εταιρεία του ομίλου Vitacar, επίσημο αντιπρόσωπο της Opel, και στο τέλος του 2007 με την εταιρεία του ομίλου Ergocar, επίσημο αντιπρόσωπο της SEAT & SAAB.

Η Βελμάρ είναι επίσημος αντιπρόσωπος των Ford, Opel, SΕΑΤ, Saab, Volvo, Honda & Mitsubishi, σε 30 σημεία πώλησης (εκθέσεις και συνεργεία), σε Αθήνα και Κρήτη. Διαθέτει ακόμη το Πρότυπο Κέντρο Μεταχειρισμένων Αυτοκινήτων, Stock Center.