Έφτασε η ώρα των προστίμων για όσους επιμένουν να μην ασφαλίζουν τα ΙΧ τους και να κυκλοφορούν στο δρόμο.

Ήδη τα στοιχεία όσων εντοπίστηκαν με ανασφάλιστα οχήματα, έχουν προωθηθεί στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή για την επιβολή προστίμων και κυρώσεων. Όσοι δεν έχουν ασφαλίσει τα οχήματά τους πληρώνοντας προηγουμένως το παράβολο που κυμαίνεται από 100 έως 250 ευρώ βρίσκονται αντιμέτωποι με:

  • Αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδηγού και της άδειας κυκλοφορίας μετά των πινακίδων του οχήματος για 6 μήνες με πράξη της Αστυνομικής Αρχής.
  • Σε περίπτωση εμπλοκής οχήματος σε ατύχημα αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας για 2 χρόνια και επί υποτροπής για 3 χρόνια. Για την επιστροφή των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας μετά την παρέλευση των ανωτέρω περιόδων απαιτείται η προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο του σχετικού συμβολαίου ασφάλισης.
  • Χρηματικό πρόστιμο με πράξη της Αστυνομικής Αρχής, 1.000 ευρώ για τα λεωφορεία και τα Φ.Δ.Χ., 500 ευρώ για τα επιβατικά και 250 ευρώ για τα δίκυκλα.
  • Φυλάκιση από δύο μήνες έως 1 χρόνο και χρηματική ποινή έως 3.000 ευρώ σε περίπτωση εμπλοκής σε ατύχημα.

Υπενθυμίζεται πως το πρόστιμο που εμφανίζεται στο λογαριασμό τους στο Taxisnet, αν δεν το πληρώσουν δεν μπορούν να προχωρήσουν στην ασφάλιση του οχήματός τους. Συγκεκριμένα, τα πρόστιμα διαμορφώνονται ως εξής:

1Μοτοσυκλέτες

  • Έως 250 κυβικά: Πρόστιμα 100 ευρώ
  • Ανω των 250 κυβικών: Πρόστιμα 150 ευρώ

2Αυτοκίνητα

  • Ως 1.000 κυβικά: Πρόστιμα 200 ευρώ
  • Άνω των 1.001 κυβικών: Πρόστιμα 250 ευρώ