Τη δημιουργία ενός νέου συστήματος “έξυπνης” ελεγχόμενης στάθμευσης, η οποία θα υποστηρίζεται από εφαρμογές που θα ενημερώνουν τους οδηγούς σε πραγματικό χρόνο για τις κενές θέσεις και θα τους κατευθύνουν σε αυτές, ενώ παράλληλα θα είναι συνδεδεμένα με τους φορείς αστυνόμευσης ώστε να “προφυλάσσουν” τις θέσεις των ΑμεΑ από το παράνομο παρκάρισμα έχει ως στόχο το νέο έργο του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, η διαβούλευση για το οποίο ολοκληρώθηκε χθες στον ιστότοπο www. promitheus.gov.gr.

Το σύστημα που θα διαμορφωθεί θα βασίζεται στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και συγκεκριμένα σε λύσεις που θα χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of Things) στις έξυπνες εφαρμογές σε κινητά τηλέφωνα και στους εναλλακτικούς μηχανισμούς πληρωμών.

1Πιλοτική εφαρμογή

Θα εφαρμοστεί πιλοτικά για τουλάχιστον 20.000 θέσεις στάθμευσης σε δήμους σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι θα έχουν ολοκληρώσει τις απαραίτητες συγκοινωνιακές μελέτες ώστε να έχει προκύψει ο διαθέσιμος αριθμός θέσεων στάθμευσης. Η ανίχνευση της κατάστασης των θέσεων στάθμευσης θα πραγματοποιείται από εξειδικευμένους αισθητήρες που θα τοποθετηθούν στο οδόστρωμα ή/και από οπτικούς αισθητήρες.

Ο κάθε δήμος θα μπορεί να εποπτεύει τις θέσεις στάθμευσης που είναι διαθέσιμες ή όπου απαγορεύεται η στάθμευση, ενώ θα αποφασίζει για την ανάπτυξη συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης είτε με πληρωμή είτε με μέγιστο χρονικό όριο στάθμευσης. Στόχος του προγράμματος είναι η συνδρομή στην επίλυση της καθημερινής αναζήτησης θέσης στάθμευσης κυρίως στις μεγάλες πόλεις, η οποία αποτελεί έναν από τους βασικούς επιβαρυντικούς παράγοντες του κυκλοφοριακού.

Διεθνείς συγκοινωνιακές έρευνες καταδεικνύουν ότι το 30% της κυκλοφοριακής συμφόρησης οφείλεται στους οδηγούς που αναζητούν θέση στάθμευσης με συνέπεια τον εκνευρισμό, τη σπάταλη καύσιμων και χρόνου, τη ρύπανση και την ηχορύπανση του περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα οι ανάγκες των πολιτών για θέσεις στάθμευσης είναι συνεχώς αυξανόμενες, ενώ η έλλειψη ελεύθερων θέσεων σε συνδυασμό με την ελλιπή αστυνόμευση συχνά δημιουργούν τις “ιδανικές” συνθήκες για την παράνομη στάθμευση.

Το έργο που σχεδιάστηκε από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής έχει εκτιμώμενο προϋπολογισμό 20 εκατομμυρίων ευρώ χωρίς ΦΠΑ και διάστημα υλοποίησης τριάντα μηνών και θα περιλαμβάνει:

  1. Τεχνολογία Geo-Location: Ο οδηγός θα βρίσκει θέση στάθμευσης μέσω smartphone.
  2. Εφαρμογή PDA: Ο δημοτικός αστυνομικός λαμβάνει στο PDA του αυτόματα εντολές για παράνομη στάθμευση, για την περιοχή επέμβασής του και μόνο, με αποτέλεσμα να περιορίζονται οι μετακινήσεις του.
  3. Εφαρμογές για smartphone: Δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ του εμπορικού κόσμου της περιοχής και οδηγών-επισκεπτών που θα δίνει πληροφορίες για προσφορές, νέες αφίξεις προϊόντων κ.λπ., χωρίς χρέωση.
  4. Ευελιξία πληρωμών: Πληρωμή με πολλούς εναλλακτικούς τρόπους (ξυστή κάρτα, αγορά προπληρωμένου χρόνου στάθμευσης, χρήση κινητού, μέσω SMS ή εφαρμογών πληρωμής για smartphone, φωνητικής πύλης IVR).
  5. Αισθητήρες στάθμευσης: Αισθητήρες στάθμευσης που ελέγχουν τη θέση στάθμευσης και μπορούν να τοποθετηθούν στο οδόστρωμα ή στο πεζοδρόμιο και θα λειτουργούν με μπαταρία.
  6. Τεχνολογία Loyalty Scheme: Το σύστημα θα προβλέπει ενέργειες επιβράβευσης για όσους το χρησιμοποιούν συχνά, ενισχύοντας τη σχέση του δήμου με τους πολίτες αλλά και την εικόνα του συστήματος σε νέους χρήστες.

2Οι μόνιμοι κάτοικοι

Το σύστημα θα περιλαμβάνει ειδικές προδιαγραφές τόσο για τους μόνιμους κατοίκους όσο και για τους ευάλωτους χρήστες, όπως είναι τα άτομα μειωμένης κινητικότητας. Ειδικά για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, το σύστημα θα φροντίζει για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας των θέσεων στάθμευσης με ειδικούς αισθητήρες. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα δίνει τη δυνατότητα καταχώρισης και διαχείρισης των ειδικών ομάδων χρηστών (μόνιμοι κάτοικοι περιοχής, ΑμεΑ, δικαιούχοι ειδικών τιμολογίων κ.λπ.).

Η επιτήρηση των ειδικών θέσεων αλλά και όσων απευθύνονται σε μόνιμους κατοίκους θα γίνεται με συσκευή ελέγχου. Οι δικαιούχοι θα είναι εφοδιασμένοι με ειδική κάρτα ή σήμα μόνιμου κατοίκου με barcode ή RFID που θα εκδίδεται από τον δήμο, ενώ ο έλεγχος της κάρτας θα γίνεται αυτόματα και θα υπάρχει σχετική ενημέρωση του κέντρου ελέγχου της Δημοτικής Αστυνομίας, καθώς επίσης και προβολή των παραβάσεων σε ψηφιακό χάρτη.

Βάσει των διεθνών προδιαγραφών, το σύστημα θα μπορεί να ανιχνεύει σε πραγματικό χρόνο την κατάσταση μιας θέσης στάθμευσης που βρίσκεται είτε στον δρόμο είτε σε εξωτερικό, ανοικτό χώρο είτε με τη χρήση αισθητήρα είτε με τη χρήση τεχνολογιών οπτικών αισθητήρων (αφορά και τις περιπτώσεις αποτροπής στάθμευσης σε διασταυρώσεις και γενικά σε σημεία όπου απαγορεύονται η στάση και η στάθμευση).

3Μοναδική αρίθμηση

Θα υπάρχει είτε μοναδική αρίθμηση της κάθε θέσης ή αρίθμηση ενός τομέα του Ελεγχόμενου Συστήματος Στάθμευσης που περιλαμβάνει έναν περιορισμένο αριθμό θέσεων στάθμευσης. Τα δεδομένα θα συγκεντρώνονται και θα αποθηκεύονται σε μια κεντρική εφαρμογή, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα υπολογισμού της εισόδου και αποχώρησης ενός μεμονωμένου οχήματος από μια θέση στάθμευσης και των ελεύθερων θέσεων σε πραγματικό χρόνο.

Παράλληλα θα αναπτυχθεί εφαρμογή κινητών τηλεφώνων, η οποία θα επιτρέπει την απεικόνιση σε χάρτη των διαθέσιμων θέσεων στάθμευσης. Επίσης η πλατφόρμα “έξυπνης πόλης” σχεδιάζεται να υποστηρίζει τον εξ αποστάσεως έλεγχο του παρόδιου ηλεκτροφωτισμού αλλά και των δεδομένων σχετικά με τη διαχείριση της καθαριότητας (π.χ. μέσω αισθητήρων σε κάδους απορριμμάτων) και απορριμματοφόρων.

4Μέριμνα για τα ΑμεΑ

Τα ελεγκτικά όργανα θα ενημερώνονται για σχετικές παραβάσεις σε θέσεις ειδικές για άτομα μειωμένης κινητικότητας και θα εκδίδουν πράξεις βεβαίωσης παράβασης. Επίσης, εφαρμογή για φορητές συσκευές θα επιτρέπει στους οδηγούς να δηλώνουν την έναρξη/λήξη της στάθμευσής τους.

5Σήμα στους ελεγκτές

Ο δημοτικός αστυνομικός λαμβάνει στο PDA του αυτόματα εντολές για παράνομη στάθμευση, για την περιοχή επέμβασης του και μόνο, με αποτέλεσμα να περιορίζονται οι μετακινήσεις του. Προβλέπεται μάλιστα η δυνατότητα γρήγορης έκδοσης κλήσης σε περίπτωση παράβασης.