Η Mazda έχει προχωρήσει στη κατοχύρωση μιας σειράς διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (1, 2, 3, 4, 5, 6), στα οποία κατοχυρώνει τεχνολογίες που αφορούν κυρίως περιστροφικούς κινητήρες, όσο και τεχνολογίες που αφορούν τόσο wankel κινητήρες, όσο και κινητήρες με παραδοσιακά πιστόνια.

Οι πατέντες περιγράφουν το πως η Mazda μπορεί να κάνει τον περιστροφικό κινητήρα πιο βιώσιμο στον σύγχρονο κόσμο. Ανάμεσα στις πατέντες συναντάμε υλοποιήσεις που υπόσχονται αύξηση της αποδοτικότητας, βελτίωση της απόδοσης χωρίς την αύξηση της αντίστασης του ρότορα, μια νέα πλευρική θύρα εξαγωγής, αλλά και μια μέθοδο απομάκρυνσης της αιθάλης και του νερού από τον θάλαμο του ρότορα.

Επίσης η Mazda κατοχύρωσε και μια διαφορετική μέθοδο turbo, όπως και μια μέθοδο στην οποία η ανακύκλωση των καυσαερίων μπορεί να εισαχθεί σωστά σε κάθε κύλινδρο ή ρότορα.