Την ανάκληση 150 Micra με ημερομηνία παραγωγής από 17/07/2018 έως 05/11/2018, ανακοίνωσε η Nissan στη χώρα μας,η οποία εντόπισε ότι τα βάρη που εμφανίζονται στην πινακίδα του πλαισίου μπορεί να είναι λάθος. Σε αυτή την περίπτωση η πινακίδα του πλαισίου δεν θα ταιριάζει με το πιστοποιητικό συμμόρφωσης και δεν συμμορφώνεται με το βάρος της έγκρισης τύπου.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα. Όλοι οι κάτοχοι των συγκεκριμένων οχημάτων θα ειδοποιηθούν με συστημένες επιστολές από την Nissan, προκειμένου να προσέλθουν στο πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Συνεργείο του δικτύου Nissan, ώστε να γίνει αντικατάσταση της πινακίδας του πλαισίου, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας στους αριθμούς 210 3489313 και 210 3489438.