Από σήμερα δεν χρειάζεται να μεταβεί κάποιος στην Δ.Ο.Υ. προκειμένου να πάρει βεβαίωση μη οφειλής τελών κυκλοφορίας, αφού μέσω της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), μπορείς κάποιος να την τυπώσει ηλεκτρονικά.

Με αυτή την εφαρμογή διευκολύνονται οι ιδιοκτήτες/κάτοχοι αυτοκινήτων οχημάτων, που επιθυμούν να τα μεταβιβάσουν ή να τα διαγράψουν, λόγω εξαγωγής ή επαναταξινόμησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μπαίνουν στην εφαρμογή, πατώντας εδώ, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του TAXISnet και να λαμβάνουν τη σχετική βεβαίωση.

Η βεβαίωση που εκδίδεται ηλεκτρονικά εφόσον τα τέλη κυκλοφορίας έχουν εξοφληθεί, έχει διάρκεια ισχύος μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους χορήγησής της και χορηγείται για αποκλειστική χρήση από τον αιτούντα για την έκδοσή της.

Σε περίπτωση που είσαι ιδιοκτήτης οχήματος και αυτό δεν εμφανίζεται στο σύστημα, πρέπει να απευθυνθείς στη Δ.Ο.Υ. για προσθήκη του οχήματος στον Α.Φ.Μ. σου.

Η ΑΑΔΕ συμπληρώνει πως δεν χορηγείται ηλεκτρονική βεβαίωση περί μη οφειλής:

  • Σε περίπτωση απαλλαγής από την πληρωμή τελών κυκλοφορίας στον κάτοχο (πχ. αναπηρικά, απορριμματοφόρα που ανήκουν σε ΟΤΑ, ασθενοφόρα που ανήκουν σε νοσοκομεία κ.λπ.). Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων πρέπει να απευθυνθούν στην αρμόδια για τη φορολογία τους Δ.Ο.Υ. προκειμένου να λάβουν τη βεβαίωση.
  • Σε περίπτωση οφειλής τελών κυκλοφορίας για το διάστημα που είσαι ιδιοκτήτης του οχήματος. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να απευθυνθείς στην αρμόδια για τη φορολογία σου Δ.Ο.Υ. προκειμένου να εξοφλήσεις την οφειλή.
  • Σε περίπτωση που είσαι σήμερα ιδιοκτήτης οχήματος, το οποίο είχες παλαιότερα μεταβιβάσει, είτε κατά ποσοστό, είτε εξ’ ολοκλήρου.