Μαζί με τον αναβαθμισμένο Θάλαμο Επιχειρήσεων, Παρακολούθησης και Ελέγχου της Κυκλοφορίας στο Λεκανοπέδιο Αττικής (Θ.Ε.Π.Ε.Κ.), ανακοινώθηκε πως θα υπάρξει αποκατάσταση όλων των καμερών ελέγχου κυκλοφορίας στους δρόμους και η συντήρηση των υπολοίπων από τα συνεργεία της Περιφέρειας που ανέλαβε το έργο. Συνολικά, σε όλο το λεκανοπέδιο υπάρχουν 235 κάμερες ελέγχου κυκλοφορίας.

Παράλληλα τα νέα έξυπνα φανάρια στην Αθήνα θα λειτουργήσουν σε πρώτη φάση με την πιλοτική τοποθέτηση ενός σηματοδότη, που θα φέρει σύστημα με κάμερα, με αυτή να ενεργοποιείται αυτόματα μόλις παραβιάζεται το κόκκινο και θα καταγράφει τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου του παραβάτη. Το φανάρι αυτό θα τοποθετηθεί στη παραλιακή λεωφόρο.

Τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου φαναριού θα αξιολογηθούν, έτσι ώστε να επεκταθεί το μέτρο σε όλη την Αττική.