Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, η ανάπτυξη των υποδομών φόρτισης για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι αρκετά γρήγορη για την επίτευξη των στόχων που έχει θέση η Κομισιόν.

Στην έκθεση του (PDF) το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ECA) διαπίστωσε πως η διαθεσιμότητα δημόσιων σταθμών φόρτισης ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των κρατών-μελών και πως τα συστήματα πληρωμών δεν είναι εναρμονισμένα, αναγκάζοντας τους οδηγούς να χρησιμοποιούν πολλές συνδρομές ή μεθόδους πληρωμής για να φορτίσουν τα αυτοκίνητά τους ενώ ταξιδεύουν σε διαφορετικές χώρες της Ε.Ε.

Η ηλεκτροκίνηση απαιτεί επαρκείς υποδομές φόρτισης. Ωστόσο, για την κατασκευή των υποδομών αυτών, χρειάζεται μεγαλύτερη βεβαιότητα σχετικά με τον βαθμό διάδοσης των ηλεκτρικών οχημάτων.

Πέρυσι, ένα στα δέκα αυτοκίνητα που πωλήθηκαν στην Ε.Ε ήταν αμιγώς ηλεκτρικό, η πρόσβαση όμως στις υποδομές φόρτισης στις διάφορες χώρες της Ε.Ε δεν είναι ομοιογενής. Θεωρούμε ότι η Κομισιόν πρέπει να κάνει περισσότερα για την προώθηση ενός δικτύου που θα καλύπτει ολόκληρη την Ε.Ε, και να διασφαλίσει ότι η χρηματοδότηση διοχετεύεται εκεί όπου χρειάζεται περισσότερο,

δήλωσε ο Ladislav Balko, μέλος του ECA που είναι υπεύθυνο για την έκθεση. Η Κομισιόν έχει θέσει ως στόχο να υπάρχουν 1 εκατ. σημεία φόρτισης έως το 2025, στοχεύοντας στη μείωση, μέχρι το 2050, των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις μεταφορές κατά 90% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας να καταστεί μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία.

Ο αριθμός των σημείων φόρτισης στα 27 κράτη-μέλη της Ε.Ε και στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξάνεται κατά περίπου 36.000 ετησίως. Το 2014 υπήρχαν 34.000 και τον Σεπτέμβριο του 2020 ο αριθμός αυτός αυξήθηκε στις 250.000.

Η έκθεση προειδοποιεί πως υπάρχει σημαντικός κίνδυνος να χαθεί ο στόχος του 1 εκατομμυρίου σημείων φόρτισης έως το 2025, εάν η ανάπτυξη συνεχίσει να ακολουθεί τις τρέχουσες τάσεις, αφού πλέον απαιτούνται περίπου 150.000 νέα σημεία φόρτισης κάθε χρόνο, σχεδόν 3.000 την εβδομάδα, για να μπορέσει να επιτευχθεί ο στόχος.

Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων προβλέπουν εξαπλάσια αύξηση στην παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη μεταξύ 2019 και 2025, φτάνοντας πάνω από 4 εκατομμύρια αυτοκίνητα και βαν ετησίως, αντιπροσωπεύοντας περισσότερο από το 1/5 του όγκου παραγωγής οχημάτων στην Ε.Ε.

Εν τω μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει ως στόχο να κυκλοφορούν στους δρόμους της τουλάχιστον 30 εκατομμύρια οχήματα μηδενικών εκπομπών έως το 2030 και ένας σε μεγάλο βαθμό στόλος οχημάτων μηδενικών εκπομπών έως το 2050. Σήμερα κυκλοφορούν στους δρόμους της Ε.Ε περίπου 2 εκατ. τέτοια αυτοκίνητα.

Περίπου το 25% των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ προέρχονται από τις μεταφορές, κυρίως (72%) εξαιτίας των οδικών μεταφορών.