Από το 2020 η BMW είχε κάνει γνωστές τις προθέσεις της να καταργήσει το 50% των συνδυασμών κινητήρων – κιβωτίων κατά τη μετάβαση της σε πιο εξελιγμένες και ευέλικτες αρχιτεκτονικές οχημάτων.

Τώρα η BMW έκανε γνωστό πως έως το 2025 θα μειώσει την πολυπλοκότητα των προσφερόμενων κινητήρων/κιβωτίων κατά 50% και θα προσφέρει λιγότερες παραλλαγές διατηρώντας μόνο εκείνες που έχουν πραγματική ζήτηση. Τι σημαίνει αυτό; Η BMW θα αξιολογήσει τις πωλήσεις των μοντέλων της και θα διατηρήσει μόνο εκείνα τα συστήματα κίνησης που σημειώνουν αξιόλογες πωλήσεις.

1

Από σήμερα μέχρι το 2025, η BMW θα αυξήσει τις πωλήσεις των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων του, κατά μέσο όρο πολύ πάνω από 50% το χρόνο, δέκα φορές παραπάνω από τις πωλήσεις του 2020. Με βάση τις τρέχουσες προβλέψεις της αγοράς, η εταιρία εκτιμά ότι τουλάχιστον το 50% των παγκόσμιων πωλήσεών της θα αποτελείται από αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα το 2030. Όπως τονίζει η BMW, η πραγματική τιμή μπορεί να διαφέρει σημαντικά από αγορά σε αγορά και θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην επέκταση της υποδομής στην περιφέρεια.