Όσον αφορά τη δέσμευση και αποθήκευση του άνθρακα, οι επιστήμονες έχουν βρει τρόπους να μετατρέπουν το διοξείδιο του άνθρακα σε διάφορες μορφές, όπως για παράδειγμα σε μονοξείδιο του άνθρακα (CO) για χρήση σε βιομηχανικές διεργασίες, ή σε οξαλικό οξύ για την επεξεργασία στοιχείων σπάνιων γαιών. Τώρα, φαίνεται ότι μπορούν να το επαναφέρουν στην αρχική του κατάσταση, μετατρέποντάς το διοξείδιο του άνθρακα σε στερεό άνθρακα.

Καθώς τα επίπεδα του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα συνεχίζουν να ανεβαίνουν, και είναι ένας από τους βασικούς λόγους για της επιδείνωσης της κλιματικής αλλαγής, οι επιστήμονες βρίσκονται σε διαρκή αναζήτηση για νέους τρόπους διάσπασης μορίων διοξειδίου του άνθρακα για την παραγωγή χρήσιμων, βασιζόμενων στον άνθρακα καυσίμων, χημικών και άλλων προϊόντων.

Σε αυτό το πλαίσιο, ομάδα ερευνητών του πανεπιστημίου RMIT στη Μελβούρνη της Αυστραλίας ανέπτυξε μια τεχνική που μπορεί να μετατρέψει το CO2 σε σωματίδια άνθρακα, μειώνοντας τη ρύπανση της ατμόσφαιρας απομακρύνοντας τα αέρια που είναι υπεύθυνα για το φαινόμενο του θερμοκηπίου από το περιβάλλον μας.

Η νέα λύση προσφέρει μια πιο βιώσιμη προσέγγιση από πολλά από τα σημερινά συστήματα δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα που συμπιέζουν το CO2 σε υγρή μορφή με σκοπό την έγχυση του στο έδαφος. Οι σημερινές λύσεις έχουν πολλά τεχνικά ζητήματα και θέματα ασφάλειας και είναι επίσης πολύ δαπανηρές, καθώς το διοξείδιο του άνθρακα μετατρέπεται σε στερεά μορφή άνθρακα μέσω στερεών μεταλλικών καταλυτών, αλλά μόνο σε συνθήκες ακραία υψηλών θερμοκρασιών, άνω των 600 βαθμών Κελσίου, κάτι που απαιτεί μεγάλες ποσότητες ενέργειας.

Αλλά κάπου εδώ γεννάτε το ερώτημα αν θα μπορούσε να γυρίσει ανάποδα το “ρολόι” των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα που επιδεινώνουν την κλιματική αλλαγή. Σύμφωνα με τον Δρ Torben Daeneke, ερευνητής του RMIT και μέλος του Αυστραλιανού Συμβουλίου Έρευνας DECRA, η απάντηση είναι αρνητική, αλλά τονίζει:

Παρότι κυριολεκτικά δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω το χρόνο, το να μετατρέψουμε το διοξείδιο του άνθρακα σε άνθρακα και να το θάβουμε στο έδαφος μοιάζει λίγο με το “κούρδισμα” του ρολογιού των εκπομπών.

Η νέα τεχνική είναι ηλεκτροχημική. Αποτελείται από έναν ειδικά σχεδιασμένο καταλύτη υγρού μετάλλου που μετατρέπει το διοξείδιο του άνθρακα από το αέριο με αργό ρυθμό σε στερεές νιφάδες άνθρακα, με τον Daeneke να δηλώνει:

Χρησιμοποιώντας υγρά μέταλλα ως καταλύτη, δείξαμε ότι είναι δυνατό να μετατρέψουμε το αέριο σε άνθρακα σε θερμοκρασία δωματίου, σε μια διαδικασία που είναι αποτελεσματική και εκθετικά αυξανόμενη. Ωστόσο, παρότι πρέπει να γίνει περαιτέρω έρευνα, είναι ένα κρίσιμο πρώτο βήμα για να πετύχουμε την αποθήκευση του άνθρακα σε στερεά μορφή.

Πλεονέκτημα της νέας μεθόδου είναι ότι παράγει συνθετικά καύσιμα ως υποπροϊόντα, που θα μπορούσαν να έχουν βιομηχανικές εφαρμογές. Ακόμα καλύτερα, οι ερευνητές λένε ότι ο δημιουργούμενος στερεοποιημένος άνθρακας έχει ηλεκτρικό φορτίο και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως ηλεκτρόδιο, με την Dorna Esrafilzadeh, επικεφαλής συγγραφέας, στη σχολή Μηχανικών του RMIT, να προσθέτει:

Ένα δευτερεύον πλεονέκτημα της διαδικασίας είναι ότι ο άνθρακας μπορεί να συγκρατήσει ένα ηλεκτρικό φορτίο, να γίνει υπερπυκνωτής, οπότε θα μπορούσε ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί ως συστατικό στοιχείο στα μελλοντικά οχήματα.

Όμως οι ερευνητές πρέπει να αποδείξουν ότι είναι δυνατή η εφαρμογή της νέας τεχνικής σε μαζική κλίμακα. Το 2017 οι ανθρωπογενείς εκπομπές διοξειδίου στην ατμόσφαιρα έφθασαν τα 32 δισεκατομμύρια τόνους, σύμφωνα με τη Διεθνή Υπηρεσία Ενέργειας. Η μετατροπή ακόμη περισσότερου αερίου διοξειδίου, που εδώ και χρόνια συσσωρεύεται στην ατμόσφαιρα, δεν θα είναι εύκολη υπόθεση, καθώς ουσιαστικά σημαίνει να δημιουργηθούν “βουνά” άνθρακα.