Η Mercedes ανακοίνωσε πως ανακαλεί σε όλο τον κόσμο 1.863 C-Class Cabriolet και E-Class Cabriolet, που κατασκευάστηκαν μεταξύ 29 Ιανουαρίου 2021 και 22 Μαρτίου 2021, επειδή τα πίσω προσκέφαλα ενδέχεται να μην έχουν τοποθετηθεί σωστά.

Ως εκ τούτου, θα μπορούσαν να βγουν από την θέση τους σε περίπτωση ατυχήματος, αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο τραυματισμού.