Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε ότι από το φθινόπωρο του 2020 έως τις 2 Αυγούστου 2021, τα στατιστικά για το πρόγραμμα “Κινούμαι Ηλεκτρικά”, είναι τα εξής:

  • Αριθμός υποβεβλημένων αιτήσεων : 14.990
  • Αιτήσεις που έχουν ελεγχθεί : 14.005
  • Αιτήσεις που έχουν εγκριθεί ως προς την υπαγωγή τους : 11.002, ποσοστό 78,50%. Για όσες έχουν απορριφθεί προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης.
  • Αιτήματα ολοκλήρωσης : 4.650
  • Αιτήματα που έχουν ελεγχθεί και ολοκληρωθεί επιτυχώς :2.500
  • Αιτήματα που έχουν πληρωθεί: 1.430, συνολικού ποσού επιδότησης 1.460.500 ευρώ

Επίσης, το επόμενο διάστημα αναμένεται η υπογραφή νέας απόφασης πληρωμής, η οποία αφορά σε 336 αιτήσεις συνολικού ποσού επιδότησης 353.355 ευρώ. Η απορρόφηση, για όλα τα αιτήματα που έχουν υπαχθεί στην δράση φτάνει στα 13.941.070 ευρώ, ποσοστό 31% επί του προϋπολογισμού.

1Διάβασε ακόμα

Οι 7 αλλαγές στο πρόγραμμα “Κινούμαι Ηλεκτρικά”

Όπως γνωρίζεις, ο στόχος της δράσης “Κινούμαι Ηλεκτρικά” είναι η αύξηση της διείσδυσης ηλεκτρικών οχημάτων στον στόλο οχημάτων που κυκλοφορούν εντός της ελληνικής επικράτειας προκειμένου να περιοριστούν οι εκπομπές ρύπων. Ουσιαστικά χορηγείται ένα “οικολογικό bonus” το οποίο αποδίδεται με την μορφή επιδότησης αγοράς ή μίσθωσης αμιγώς ηλεκτρικών ή υβριδικών ηλεκτρικών οχημάτων εξωτερικής φόρτισης με όριο εκπομπών CO2 τα 50 γρ./χλμ.

Τέλος, σύντομα θα τεθούν σε ισχύ οι 7 αλλαγές που έχουν ανακοινωθεί, στο πρόγραμμα “Κινούμαι Ηλεκτρικά”, προκειμένου να δώσει επιπλέον κίνητρα στους καταναλωτές να επιλέξουν ηλεκτρικά και υβριδικά αυτοκίνητα.