Κίνδυνο ακούσιας συναίνεσης στην αποποίηση οποιασδήποτε επιπλέον αξίωσης αποζημίωσης πλην των 2.000 ευρώ που έχουν ανακοινωθεί, αντιμετωπίζουν οι χιλιάδες εγκλωβισμένοι στην Αττική Οδό το διήμερο της κακοκαιρίας Ελπίς της 24ης και 25ης Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με νομικούς, η Αττική Οδός κάνοντας χρήση συγκεκριμένης διατύπωσης στο αποδεικτικό είσπραξης, την υπογραφή του οποίου ζητεί από τους δικαιούχους, αφήνει “παράθυρο” διαφορετικής ερμηνείας, την ώρα που σήμερα, περίπου 2,5 μήνες μετά το συμβάν της πρωτοφανούς ταλαιπωρίας, δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως πόσοι είναι οι δικαιούχοι της αποζημίωσης των 2.000 ευρώ.

1

Η απόδειξη είσπραξης του ποσού, η οποία έχει αποσταλεί προς συμπλήρωση και υπογραφή στους πρώτους δικαιούχους αν και δεν αναφέρει ρητά την αποποίηση άλλων αξιώσεων, περιλαμβάνει μία φράση, η οποία ερμηνεύεται από νομικούς με αυτόν τον τρόπο:

Υπό την επιφύλαξη καταβολής του ποσού των 2.000 € στον υποδειχθέντα τραπεζικό λογαριασμό με IBAN …. που τηρώ στην τράπεζα …. δηλώνω ότι το ως άνω ποσό θα μου καταβληθεί για το ανώτερο συμβάν και συνιστά εύλογη χρηματική ικανοποίηση για την στενοχώρια και την ταλαιπωρία που υπέστην εξαιτίας της παραμονής μου την 24/25 Ιανουαρίου 2022 στον αυτοκινητόδρομο της Αττικής Οδού.

Η φράση αυτή, η οποία αναφέρεται στην απόδειξη είσπραξης που θα επισυναφθεί στον φάκελο που θα υποβληθεί από τους δικαιούχους για την πληρωμή της αποζημίωσης, μπορεί να ερμηνευτεί, σύμφωνα με δικηγόρους, ως αποποίηση περαιτέρω αξιώσεων, παρότι έχει γίνει γνωστό πως η αποζημίωση των 2.000 ευρώ δεν σημαίνει πως οι οδηγοί θα πρέπει να παραιτηθούν από κάθε άλλη διεκδίκηση έναντι της εταιρείας..

Σύμφωνα με τη δικηγόρο, Κατερίνα Φραγκάκη, η οποία εκπροσωπεί περισσότερους από 90 εγκλωβισμένους στην Αττική Οδό, το αποδεικτικό είσπραξης το οποίο έχει αρχίσει να αποστέλλεται στους δικαιούχους, φαίνεται να αλλάζει άρδην τα δεδομένα οδηγώντας σε νέα ταλαιπωρία τους πολίτες που προσπαθούν να αποζημιωθούν:

Η συγκεκριμένη διατύπωση καθιστά σαφές ότι από τη στιγμή που οι εγκλωβισμένοι λάβουν την αποζημίωση των 2.000 ευρώ δεν θα έχουν άλλη αξίωση για την ηθική τους βλάβη, δηλώνοντας ρητά ότι η ικανοποίηση τους είναι εύλογη,

προσθέτοντας ότι ήδη η Αττική Οδός έχει καθυστερήσει σημαντικά την καταβολή των αποζημιώσεων.

Η συγκεκριμένη απόδειξη εστάλη ήδη στον πρώτο από τους πελάτες της κυρίας Φραγκάκη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο οποίος μάλιστα έχει ήδη καταθέσει και αγωγή που έχει επιδοθεί στην εταιρία. Επρόκειτο για μια επιστολή, στην οποία η Αττική Οδός αναφέρει τα έγγραφα που πρέπει να προσκομίσουν και τις κινήσεις στις οποίες πρέπει να προβούν οι δικαιούχοι προκειμένου να αποζημιωθούν.

Μία και μόνη λέξη στο έγγραφο αυτό όμως κάνει τη διαφορά. Πρόκειται για τη λέξη “εύλογη”, με την οποία ο δικαιούχος ουσιαστικά δηλώνει ότι αρκείται σε αυτό το ποσό, ενώ στην πραγματικότητα μόνο ο πολίτης μπορεί να κρίνει σε πρώτη φάση εάν η ικανοποίηση είναι εύλογη για την ταλαιπωρία που υπέστη και σαφέστατα ο δικαστής εφόσον έχει υποβληθεί και αγωγή.

Όπως εξηγεί η κυρία Φραγκάκη, ο πελάτης στο απαντητικό e-mail θα τροποποιήσει τη φράση “εύλογη ικανοποίηση” με τη φράση “μερική ικανοποίηση”. Ωστόσο αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να θεωρείται βέβαιο ότι η Αττική Οδός θα αποδεχτεί δεδομένου ότι στο τέλος του κειμένου αναφέρεται ρητά ότι και τα δύο μέρη επιφυλάσσονται των νομίμων δικαιωμάτων τους.

2Πρόβλημα και με τους οδηγούς, οι οποίοι δεν είναι ιδιοκτήτες του οχήματος

Αυτό όμως δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα που προκύπτει με τους δικαιούχους των αποζημιώσεων.

Εάν ο αιτών και οδηγός του οχήματος δεν είναι ιδιοκτήτης, θα πρέπει να λάβει τη δήλωση εκχώρησης ή τη συναίνεση του ιδιοκτήτη προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία αποζημίωσης. Γνωρίζουμε ήδη περιπτώσεις ατόμων που οδηγούσαν εταιρικά οχήματα και οι σχετικές αιτήσεις υπεβλήθησαν από τις εταιρίες με αποτέλεσμα τώρα να μην τους επιτρέπεται να λάβουν τα 2.000 ευρώ,

επισημαίνει η κυρία Φραγκάκη.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό e-mail της Αττικής Οδού προς τους δικαιούχους, στην περίπτωση που ο αιτών δεν είναι ιδιοκτήτης (κύριος) του οχήματος που έχει δηλωθεί στην Πλατφόρμα, θα πρέπει να αποστείλει επιπλέον τα εξής δικαιολογητικά:

Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του οχήματος είναι φυσικό πρόσωπο, απαιτείται η αποστολή δήλωσης εκχώρησης/συναίνεσης ιδιοκτήτη (κυρίου) του οχήματος συμπληρωμένης με τα ακριβή στοιχεία σε όλα τα κενά πεδία της και νομίμως υπογεγραμμένης με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

  • Σε ηλεκτρονική μορφή αρχείου τύπου “.pdf”, με ψηφιακή βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής μέσω της οικείας εφαρμογής από την ιστοσελίδα www.gov.gr.
  • Σε ηλεκτρονική μορφή αρχείου τύπου “.pdf”, με εγκεκριμένη ψηφιακή υπογραφή σε ισχύ, σύμφωνα με την κείμενη ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.
  • Σε έντυπη (έγχαρτη) μορφή, με ιδιόχειρη υπογραφή και με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ιδιοκτήτη είτε από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) είτε από άλλη δημόσια Αρχή (π.χ. Αστυνομικό Τμήμα) και οπωσδήποτε σε πρωτότυπο (όχι αντίγραφο).

Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να συμπληρωθεί στην δήλωση ο αριθμός πρωτοκόλλου που έχει λάβει ο αιτών μετά την καταχώρηση του αιτήματος στην Πλατφόρμα. Εάν το όχημα ανήκει κατά κυριότητα σε περισσότερα του ενός πρόσωπα (συγκυρίους/συνιδιοκτήτες), απαιτείται κάθε συνιδιοκτήτης του οχήματος να υπογράψει ξεχωριστή δήλωση, με έναν από τους παραπάνω τρόπους (α-γ).

Σε περίπτωση μίσθωσης (leasing) του οχήματος στον οδηγό (μισθωτή) από εταιρία μίσθωσης οχημάτων (ιδιοκτήτρια εταιρία leasing/εκμισθώτρια), απαιτείται η αποστολή (1.) απλού αντιγράφου του μισθωτηρίου συμβολαίου/της σύμβασης μίσθωσης οχήματος (Leasing Agreement), από όπου θα πρέπει να προκύπτει ότι ο οδηγός του οχήματος ήταν ο μισθωτής κατά τον χρόνο του συμβάντος (24.1.2022), και (2.) σχετικής βεβαίωσης από την ιδιοκτήτρια εταιρία leasing ή, σε περίπτωση αδυναμίας χορήγησης τέτοιας βεβαίωσης, υπεύθυνης δήλωσης νομίμως υπογεγραμμένης από τον ίδιο τον μισθωτή με έναν από τους παραπάνω τρόπους (α-γ), όπου θα βεβαιώνεται ότι το σχετικό μισθωτήριο συμβόλαιο ήταν σε ισχύ κατά τον χρόνο του συμβάντος (24.1.2022).

Εάν ο μισθωτής δεν είναι ο οδηγός του αυτοκινήτου αλλά τρίτο πρόσωπο, φυσικό ή νομικό (π.χ. εργοδότης/εργοδότρια εταιρία), τότε θα πρέπει να αποσταλεί επιπροσθέτως, εκτός από το μισθωτήριο συμβόλαιο και την παραπάνω βεβαίωση (ή υπεύθυνη δήλωση), δήλωση εκχώρησης/συναίνεσης από το τρίτο πρόσωπο ως μισθωτή του οχήματος, συμπληρωμένη με τα ακριβή στοιχεία σε όλα τα κενά πεδία της και νομίμως υπογεγραμμένη με έναν από τους παραπάνω τρόπους (α-γ) από τον μισθωτή ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του μισθωτή, σε περίπτωση που είναι νομικό πρόσωπο, ή όποιον έχει σχετική αρμοδιότητα (εξουσία) υπογραφής. Η δήλωση αυτή θα πρέπει επίσης να συνοδεύεται από έγγραφα/στοιχεία νομιμοποίησης του προσώπου που την υπογράφει (π.χ. πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. περί εκπροσώπησης, καταστατικό, αποφάσεις οργάνων διοίκησης κ.ά.), σε ηλεκτρονική μορφή αρχείου τύπου “.pdf” ή σε έντυπη (έγχαρτη) μορφή, νομίμως επικυρωμένα.

Σε κάθε άλλη περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του οχήματος είναι νομικό πρόσωπο (εταιρία) εκτός της παραπάνω περίπτωσης (ii), απαιτείται η αποστολή δήλωσης εκχώρησης/συναίνεσης ιδιοκτήτη (κυρίου) του οχήματος συμπληρωμένης με τα ακριβή στοιχεία σε όλα τα κενά πεδία της και νομίμως υπογεγραμμένης με έναν από τους παραπάνω τρόπους (α-γ) από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου ή όποιον έχει σχετική αρμοδιότητα (εξουσία) υπογραφής. Η δήλωση αυτή θα πρέπει επίσης να συνοδεύεται από έγγραφα/στοιχεία νομιμοποίησης του προσώπου που την υπογράφει (π.χ. πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. περί εκπροσώπησης, καταστατικό, αποφάσεις οργάνων διοίκησης κ.ά.), σε ηλεκτρονική μορφή αρχείου τύπου “.pdf” ή σε έντυπη (έγχαρτη) μορφή, νομίμως επικυρωμένα.