Η αυτοκινητοβιομηχανία κάνει στροφή προς την ηλεκτροκίνηση αλλά ήδη η ζήτηση για πρώτες ύλες και μέταλλα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των μπαταριών των ηλεκτρικών οχημάτων, όπως ο γραφίτης, το λίθιο, το κοβάλτιο και το νικέλιο ξεπερνά την προσφορά.

1

Σύμφωνα με αναλυτές της Benchmark, απαιτούνται από 336 έως 384 νέα ορυχεία για γραφίτη, λίθιο, νικέλιο και κοβάλτιο προκειμένου να καλυφτεί η ζήτηση έως το 2035, με βάση τα μέσα μεγέθη ορυχείων σε κάθε κλάδο, αλλιώς η μετάβαση στα ηλεκτρικά οχήματα θα είναι επ’ αόριστον μεταβατική καθώς οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα αγωνίζονται να προμηθευτούν μέταλλα για τη κατασκευή μπαταριών.

Εάν οι αυτοκινητοβιομηχανίες και οι κρατικές κυβερνήσεις θέλουν να φτάσουν σε ένα μέλλον μηδενικών εκπομπών από τα νέα αυτοκίνητα, έως το αργότερο το 2035, θα πρέπει να ανοίξουν τουλάχιστον 74 ορυχεία λιθίου, 62 ορυχεία κοβαλτίου, 72 ορυχεία νικελίου, 97 ορυχεία φυσικού γραφίτη και 54 εργοστάσια συνθετικού γραφίτη.

2

Το 2022, η παγκόσμια προσφορά λιθίου ήταν 747.000 τόνοι, αλλά οι αναλυτές λένε ότι η ζήτηση θα αυξηθεί στους 4,4 εκατομμύρια τόνους μέχρι το τέλος του 2035. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα παγκόσμια αποθέματα λιθίου ανέρχονται σε 14 εκατομμύρια τόνους, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Volkswagen.

Αυτήν τη στιγμή, η Αυστραλία είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής λιθίου που εξορύσσεται από μετάλλευμα, που συλλέγεται από πετρώματα σποδουμίνης σε περισσότερα από 13 ορυχεία. Η Αυστραλία θα κυριαρχήσει στο εμπόριο λιθίου για τα επόμενα δέκα χρόνια, με την Κίνα να κυριαρχεί στην επεξεργασία λιθίου. Υπάρχουν επί του παρόντος περισσότερα από 13 ορυχεία λιθίου στην Αυστραλία που εξορύσσουν πετρώματα σποδουμενίου που περιέχουν λίθιο και πάνω από το 75% εξευγενίζεται στην Κίνα.

3

Οι ΗΠΑ δεν θέλουν πλέον να βασίζονται στην Κίνα για το λίθιο και έτσι σχεδιάζουν να ξεκινήσουν τα δικά τους έργα εξόρυξης και μεταποίησης. Δεδομένου του τεράστιου αριθμού ορυχείων που απαιτούνται, οι ΗΠΑ ενδέχεται να έχουν την ευκαιρία να ανοίξουν ένα ή δύο ή περισσότερα. Ακριβώς πόσα νέα ορυχεία λιθίου θα υπάρχουν στις ΗΠΑ δεν είναι ακόμη σαφές. Δεδομένου ότι τα ορυχεία λιθίου χρειάζονται τουλάχιστον πέντε χρόνια για να κατασκευαστούν, αυτά τα ορυχεία θα πρέπει να τεθούν σε λειτουργία έως το 2033.

Αυτή τη στιγμή λειτουργούν περισσότερα από 70 ορυχεία γραφίτη παγκοσμίως, με τα περισσότερα να βρίσκονται στην Κίνα και την Αφρική. Ο φυσικός γραφίτης συνήθως αναμιγνύεται με συνθετικό γραφίτη σε ανόδους μπαταριών ιόντων λιθίου.

4

Η τρέχουσα ανακύκλωση μπαταριών ιόντων λιθίου έχει επικεντρωθεί στην ανάκτηση των υλικών καθόδου της μπαταρίας και όχι στην άνοδο, αλλά τα έργα ανακύκλωσης αρχίζουν να συζητούν και την ανάκτηση υλικών ανόδου. Απαιτείται ανακύκλωση και ανάκτηση γραφίτη για να μειωθεί η εξάρτηση από εξορυσσόμενα υλικά.

Για τον συνθετικό γραφίτη, ο οποίος παράγεται με χρήση οπτάνθρακα ή λιθανθρακόπισσας, θα χρειαστεί να κατασκευαστούν συνολικά 54 εργοστάσια μέχρι το 2035. Ωστόσο, εάν η ποσότητα του πυριτίου που προστίθεται στην άνοδο της μπαταρίας αυξηθεί περισσότερο από ό,τι αναμένει η Benchmark, τότε ο αριθμός των νέων ορυχείων γραφίτη που χρειάζονται θα είναι μικρότερος.

5

Η ανακύκλωση αναμένεται να έχει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στην εξόρυξη κοβαλτίου, αφού με τις προβλεπόμενες ανακυκλωμένες ποσότητες, ο αριθμός των νέων ορυχείων που θα χρειαστούν θα μειωθεί από τα 62 στα 38.