448 πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα της Mercedes-Benz, παραγωγής ετών 2014 έως 2017, ανακαλούνται στη χώρα μας επειδή σε αυτά η γερμανική εταιρία πρέπει να τοποθετήσει νέο λογισμικό ελέγχου του κινητήρα που βελτιώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του οχήματος (μείωση των εκπομπών οξειδίων του αζώτου κατά την οδήγηση).

Μέχρι στιγμής, στην Ελλάδα, δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα.

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω συστημένης επιστολής, για να επισκεφθούν τον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή οχημάτων Mercedes-Benz, προκειμένου, και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, να ενημερωθεί το λογισμικό του εγκεφάλου κινητήρα πετρελαιοκίνητων οχημάτων συμφώνως με το πρότυπο καυσαερίων Euro 6 ώστε να διασφαλιστεί ότι στο όχημα έχει εγκατασταθεί η σωστή έκδοση λογισμικού και έχει πραγματοποιηθεί η τεκμηρίωση της νέας και σωστής έκδοσης λογισμικού.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με τη Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών της στα τηλέφωνα 00800 97777777 ή 2112111597.