απόσυρση

Γεφύρι της ‘Αρτας φαίνεται να εξελίσσεται το θέμα με την καταβολή των χρημάτων της απόσυρσης στους δικαιούχους αφού με υπηρεσιακούς παράγοντες της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης υπάρχει νομικό πρόβλημα στην καταβολή των χρημάτων για την απόσυρση των αυτοκινήτων στους δικαιούχους. Σύμφωνα με το σκεπτικό, η καταβολή των χρημάτων απαιτεί μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από τις Εφορίες στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και ταυτόχρονα, εάν η καταβολή γίνει με το σημερινό καθεστώς, θα πρέπει κάθε καταβολή να ελέγχεται σύμφωνα με τη γενικότερη διαδικασία που ισχύει για κάθε δαπάνη της Νομαρχίας, γεγονός που θα οδηγήσει σε καθυστερήσεις περίπου 3 μηνών.

Ήδη έχει αποσταλεί έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης στο υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να παρασχεθούν διευκρινίσεις, ενώ, από ότι φαίνεται, την ίδια άποψη συμμερίζεται και η Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας. Ταυτόχρονα επισημαίνεται ότι μία υπουργική απόφαση του υπουρογύ Εσωτερικών που προβλέπεται να εκδοθεί, δεν έχει ακόμα υπογραφεί.

[via: newsblog]