“Θέλουμε να ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με την εμπορική της πολιτική, η Kosmocar AE τιμολογεί και ταυτόχρονα παραδίδει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ταξινόμηση των αυτοκινήτων στους επίσημους εμπόρους της, αφού προηγούμενα έχει λάβει πλήρη εξόφληση της αξίας αυτών.

Στα πλαίσια αυτά δεν είναι κατανοητές οι πρόσφατες ανακοινώσεις της εταιρείας «Σ.Κ.Παζαρόπουλος ΑΕ», με τις οποίες προσπαθεί να επιρρίψει την ευθύνη για την μη παράδοση των αυτοκινήτων που οφείλει στους πελάτες της στην Kosmocar AE.
Όλα τα αυτοκίνητα πελατών που η εταιρεία «Σ.Κ.Παζαρόπουλος ΑΕ» έχει εξοφλήσει στην Kosmocar AE έχουν ήδη παραδοθεί και τιμολογηθεί μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ταξινόμηση τους στην «Σ.Κ.Παζαρόπουλος ΑΕ» και επομένως δεν υπάρχει λόγος οποιασδήποτε καθυστέρησης παράδοσης αυτών στους δικαιούχους τους.
Έχει περιέλθει στην γνώση μας μέσω παραπόνων πελατών και μέσω της ενημέρωσης που λάβαμε από την «Σ.K.Παζαρόπουλος ΑΕ», ότι υπάρχει σημαντική καθυστέρηση παράδοσης αυτοκινήτων πελατών για τα οποία η Kosmocar ΑE δεν έχει λάβει καμία εξόφληση, παρότι τα αυτοκίνητα αυτά έχουν εξοφληθεί στην «Σ.Κ.Παζαρόπουλος ΑΕ».
Η Kosmocar AE κατανοώντας την ανησυχία των ενδιαφερομένων πελατών, λόγω της σοβαρότητας του ανωτέρω γεγονότος, εξετάζει τις συνέπειες του θέματος και τις επόμενες ημέρες θα τοποθετηθεί σχετικά.”
[Πηγή: Kosmocar]