Είναι που είναι επικίνδυνα να οδηγείς στους δρόμους της Ρωσίας, αν αυτοί είναι χιονισμένοι, τότε το πράγμα γίνεται ακόμη δυσκολότερο. Ακόμη ένα φορτηγό διπλώνει λόγω χιονιού και για κακή σου τύχη, διπλώνει ακριβώς μπροστά σου. Ωστόσο η τύχη είναι με το μέρος σου και την τελευταία στιγμή δεν βρίσκεται κάτω από τις ρόδες του φορτηγού.

[Πηγή: YouTube]