Τα πρώτα στοιχεία για το πρώτο τρίμηνο του 2012 στην ασφάλιση αυτοκινήτου, δείχνουν σημαντικές αλλαγές, αφού σύμφωνα με στοιχεία της αγοράς, παρατηρείται μείωση του στόλου των ασφαλισμένων οχημάτων σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2011.

Μείωση, που ίσως να οφείλεται κατά κύριο λόγο στην μείωση του στόλου των οχημάτων που κυκλοφορούν στην Ελλάδα, είτε γιατί πολλοί ιδιοκτήτες τους κατέθεσαν τις πινακίδες κυκλοφορίας (στις 365.000 υπολογίζει το υπουργείο οικονομικών) στο τέλος του 2011 για να μην επιβαρυνθούν με τα τέλη κυκλοφορίας , είτε γιατί υπάρχει κάθετη πτώση στην κυκλοφορία νέων οχημάτων.

Επιπλέον, σύμφωνα πάντα με στοιχεία της αγοράς και με βάση τις τιμολογιακές πολιτικές που ακολουθούν οι ασφαλιστικές εταιρίες από τις αρχές τους χρόνου οι μειώσεις ως προς την αστική ευθύνη ( υποχρεωτικές καλύψεις ) φθάνουν σε ορισμένες εταιρίες και μέχρι 15%. Μειώσεις που αφορούν κυρίως τα μικρού και μεσαίου κυβισμού αυτοκίνητα και κυμαίνονται ανάλογα με την περιοχή κατοικίας του κατόχου , την παλαιότητα του οχήματος , τον οδηγό κάτοχο του αυτοκινήτου .

Επίσης για πρώτη φορά έχουμε και ασφαλιστικά συμβόλαια τρίμηνης διάρκειας , ενώ μέχρι σήμερα σχεδόν όλες οι εταιρίες έκαναν 6μηνα ή ετήσια συμβόλαια

Ακόμη εντυπωσιακές είναι οι αλλαγές που καταγράφουν στα μερίδα της αγοράς μεταξύ των ασφαλιστικών εταιριών. Φαινόμενο που έχει να κάνει κυρίως με την πιο συχνή αλλαγή εταιριών , από τους ασφαλισμένους, για φθηνότερα ασφάλιστρα.

Επιπλέον σημαντικό ρόλο στις μετακινήσεις και αλλαγές μεταξύ εταιριών από τους ασφαλισμένους έχει παίξει και το διαδίκτυο με την online και direct (απευθείας πώληση) ασφαλειών αυτοκινήτου, είτε από τις ίδιες τις εταιρίες είτε από πρακτορεύσεις εταιριών.

[Πηγή: asfalisinet | Thanks for the tip, Μπάμπη]