Η σημερινή Δευτέρα επιφέρει μια αρκετά σημαντική αλλαγή στο σύστημα επιβολής προστίμων για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας στην Αγγλία. Πιο συγκεκριμένα, αυτά θα συνεχίζουν να καθορίζονται με βάση το μέγεθος της παράβασης αλλά οι ποινές πλέον θα επιβάλλονται ποσοστιαία επί του εβδομαδιαίου εισοδήματος του παραβάτη.

Η νέα νομοθεσία προβλέπει 3 κατηγορίες παραβάσεων, Α, Β και C, με την τρίτη να περιλαμβάνει τα πιο “βαριά” παραπτώματα:

  • Κατηγορία Α: Οδήγηση με 31-40 mph (μίλια ανά ώρα) σε δρόμο με όριο 30 mph ή οδήγηση με 71-90 mph σε δρόμο με όριο 70 mph. Πρόστιμο 25%-75% του εβδομαδιαίου εισοδήματος και 3 πόντοι στο δίπλωμα.
  • Κατηγορία Β: Οδήγηση με 41-50 mph σε δρόμο με όριο 30 mph ή οδήγηση με 91-100 mph σε δρόμο με όριο 70 mph. Πρόστιμο 75%-125% του εβδομαδιαίου εισοδήματος και είτε αφαίρεση του διπλώματος για 7 ως 28 μέρες είτε 4-6 πόντοι στο δίπλωμα.
  • Κατηγορία C: Οδήγηση με περισσότερα από 51 mph σε δρόμο με όριο 30 mph ή οδήγηση με περισσότερα από 101 mph σε δρόμο με όριο 70 mph. Πρόστιμο 125%-175% του εβδομαδιαίου εισοδήματος και είτε αφαίρεση του διπλώματος για 7 ως 56 μέρες είτε 6 πόντοι στο δίπλωμα.

Για ακόμα υψηλότερες ταχύτητες προβλέπονται πιο βαριά πρόστιμα, χωρίς να υπερβαίνουν τις 2.500 λίρες πάντως για παραβάσεις στον αυτοκινητόδρομο και τις 1.000 λίρες για οπουδήποτε αλλού.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι αν κάποιος οδηγός έχει παρουσιάσει “πρότερο έντιμο βίο” στον τρόπο που οδηγεί (ή αν απλώς ήταν τυχερός και δεν έχει πιαστεί) τότε θα υπάρχουν ελαφρύνσεις στις επιβαλλόμενες ποινές.