Βόμβα με τα τέλη κυκλοφορίας σε πάνω από 800.000 ιδιοκτήτες αυτοκινήτων αναμένεται να αποτελέσει η εφαρμογή του νέου μοντέλου μέτρησης εκπομπών ρύπων διοξειδίου του άνθρακα (CO2) που επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις αυτοκινητοβιομηχανίες. Κι αυτό, διότι η αύξηση των τιμών εκπομπών CO2 σε όλα τα αυτοκίνητα οδηγεί αυτομάτως σε αύξηση των τελών κυκλοφορίας σε ποσοστό από 15% έως και πάνω από 235%

Σύμφωνα με το επίσημο χρονοδιάγραμμα της ΕΕ, όλες οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα πρέπει από το Σεπτέμβριο του 2017 να αναγράφουν δύο τιμές με εκπομπές ρύπων για το ίδιο αυτοκίνητο, οι οποίες θα αφορούν σε μετρήσεις από το παλιό και από το καινούριο σύστημα.

Αποτέλεσμα των παραπάνω θα είναι η αύξηση της φορολογίας, αλλά και του κόστους χρήσης για τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων των κρατών – μελών, εξαιτίας της αύξησης των επίσημων εκπομπών ρύπων των οχημάτων τους.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει ένα χρόνο περίοδο χάριτος στις αυτοκινητοβιομηχανίες ώστε το νέο σύστημα να έχει πλήρως υιοθετηθεί το Σεπτέμβριο του 2018, όποτε και θα σταματήσουν να αναγράφονται οι τιμές μέτρησης των εκπομπών C02 με το παλαιό σύστημα.

Παράλληλα, οι τιμές τόσο των καινούριων όσο και των εισαγόμενων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων αναμένεται να αυξηθούν εξαιτίας της αλλαγής των τιμών στις εκπομπές CO2.

Ειδικότερα, για τον υπολογισμό του Τέλους Ταξινόμησης λαμβάνονται υπόψη οι Αξίες Λιανικής προ Φόρων, αλλά και οι εκπομπές CO2. Όπως είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς η αύξηση στις τιμές των εκπομπών ρύπων οδηγεί σε άνοδο του φόρου που πρέπει να καταβληθεί, και κατ’ επέκταση των τιμών λιανικής.

1Πώς αυξάνονται τα τέλη κυκλοφορίας

Η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των εκπομπών CΟ2 στα αυτοκίνητα αναμένεται να αλλάξει ριζικά το κόστος των Τελών Κυκλοφορίας στα αυτοκίνητα που έχουν πρώτη Άδεια Κυκλοφορίας μετά την 1η/11/2010, τα οποία υπολογίζονται με βάση τους ρύπους.

Ο εν λόγω στόλος οχημάτων εκτιμάται ότι είναι πάνω από 800.000 και οι αυξήσεις που αναμένεται να καταγραφούν κυμαίνονται από 15 έως και πάνω από 235%. Ο λόγος εστιάζεται στο γεγονός πως η αύξηση ακόμη και μόλις 2 γραμμαρίων CO2 είναι αρκετή για να αυξηθούν τα τέλη κυκλοφορίας έως και πάνω από 235%.

Ειδικότερα, ένα όχημα εκπέμπει 180 γρ. CO2 και κάτοχός του για το 2017 πλήρωσε 441 ευρώ. Αν με τη νέα μέθοδο μέτρησης το όχημά του εκπέμπει 182 γρ. CO2 τότε αυτομάτως τα τέλη κυκλοφορίας αυξάνονται σε 505,96 ευρώ. Δηλαδή, ο κάτοχός του θα πληρώσει 64,96 ευρώ περισσότερα για τα τέλη κυκλοφορίας του 2018 αν οι κλίμακες δεν αυξηθούν περαιτέρω.

Σε άλλη περίπτωση, κάτοχος ΙΧ με εκπομπές ρύπων 250 γρ. CO2 πλήρωσε 762,5 ευρώ για τα τέλη κυκλοφορίας 2017. Αν με τη νέα μέθοδο μέτρησης το ίδιο όχημα φαίνεται ότι εκπέμπει 280 γρ. CO2 τότε τα τέλη κυκλοφορίας αυξάνονται σε 1.041,6 ευρώ. Δηλαδή ο κάτοχος του οχήματος θα πληρώσει 279,1 ευρώ περισσότερα λόγω της αύξησης των ρύπων.

Τα πράγματα γίνονται ακόμη χειρότερα, αν το αυτοκίνητο είχε χαμηλούς ρύπους με το παλιό σύστημα και με το καινούριο οι εκπομπές CO2 αυξάνονται πάνω από 20 γραμμάρια.

Ειδικότερα, κάτοχος ΙΧ με εκπομπές 120 γρ. CO2 με το παλιό σύστημα πλήρωσε 117,6 ευρώ για τα τέλη κυκλοφορίας 2017. Αν με το νέο σύστημα το όχημά του φαίνεται να εκπέμπει 161 γρ. CO2 τότε τα τέλη κυκλοφορίας θα διαμορφωθούν σε 394,45 ευρώ! Δηλαδή θα πληρώσει περισσότερα 276,85 ευρώ και το ποσοστό αύξησης ανέρχεται σε 235,41%.

Σε άλλη περίπτωση, ιδιοκτήτης ΙΧ με ρύπους 140 γρ. CO2 πλήρωσε για τέλη κυκλοφορίας 168 ευρώ. Αν οι ρύποι του οχήματός του με το νέο σύστημα μέτρησης αγγίζουν τα 181 γρ. CO2 τότε τα τέλη κυκλοφορίας διαμορφώνονται σε 503,18 ευρώ. Δηλαδή θα πληρώσει 335,18 ευρώ περισσότερα και το ποσοστό αύξηση ανέρχεται σε περίπου 200%!