Το γεγονός ότι οι εκπομπές οξειδίου του αζώτου των πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων είναι υψηλότερες σε συνθήκες πραγματικής οδήγησης από αυτές που μετρούνται στις εργαστηριακές δοκιμές ήταν γνωστό στα κράτη μέλη της ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ και μια δεκαετία. Αυτό τονίζεται στις συστάσεις της εξεταστικής επιτροπής του ΕΚ για τις μετρήσεις εκπομπών των οχημάτων. Οι ευρωβουλευτές υπερψήφισαν τις συστάσεις, ζητώντας τη βελτίωση των εργαστηριακών δοκιμών και των ελέγχων για τα νέα αυτοκίνητα.

Σε μια ξεχωριστή ψηφοφορία, οι ευρωβουλευτές υιοθέτησαν τροπολογίες επί του κανονισμού για την έγκριση και την εποπτεία της αγοράς των μηχανοκίνητων οχημάτων. Ζητούν να καταστούν πιο ανεξάρτητες οι δοκιμές για την ασφάλεια και το περιβάλλον και να υπάρξει αυστηρότερη εποπτεία των οχημάτων που βρίσκονται ήδη σε κυκλοφορία. Οι μη δεσμευτικές συστάσεις της εξεταστικής επιτροπής του ΕΚ για τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία εγκρίθηκαν με ανάταση χειρός.

Τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι, αν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη γνώριζαν ήδη, εδώ και μία δεκαετία, ότι οι μετρήσεις των εκπομπών του οξειδίου του αζώτου (NOx) των πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών δοκιμών διαφέρουν σημαντικά από αυτές που πραγματοποιούνται τελικώς σε συνθήκες πραγματικής οδήγησης, δεν έλαβαν εγκαίρως τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία της ποιότητας του αέρα και της δημόσιας υγείας.

Καμία αρχή της ΕΕ ή των κρατών μελών δεν είχε πραγματοποιήσει έρευνα για τα συστήματα αναστολής και ανορθολογικής μεθόδου ελέγχου των εκπομπών (“defeat devices”) και καμία δεν διεξήγαγε άλλες δοκιμές πέραν της NEDC (διαδικασία έγκρισης τύπου με την εργαστηριακή δοκιμή του νέου ευρωπαϊκού κύκλου οδήγησης). Επιπρόσθετα ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατύπωσε κάποια υποψία.

Μετά το σκάνδαλο Dieselgate που ξέσπασε τον Σεπτέμβριο του 2015 αναφορικά με τις μετρήσεις των εκπομπών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περίμενε από τα κράτη μέλη να διεξαγάγουν έρευνες και δεν πίεσε για τη λήψη πρόσθετων μέτρων. Οι ευρωβουλευτές επισημαίνουν ότι τα κράτη μέλη δεν επέβαλαν ούτε οικονομικές ούτε νομικές κυρώσεις στους κατασκευαστές αυτοκινήτων στον απόηχο της υπόθεσης των εκπομπών ενώ δεν υπήρξαν υποχρεωτικές πρωτοβουλίες ανάκλησης ή μετασκευής των μη συμμορφούμενων οχημάτων, ούτε αποσύρθηκαν εγκρίσεις τύπου.

1Συστάσεις για βελτίωση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και καλύτερη εφαρμογή της

Οι βασικές συστάσεις της εξεταστικής επιτροπής του ΕΚ είναι οι εξής:

 • Όλες οι νομοθετικές εργασίες που αφορούν τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και τη νομοθεσία για τις εκπομπές ρύπων θα πρέπει να περιληφθούν στο χαρτοφυλάκιο ενός και μόνο Επιτρόπου και Γενικής Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να βελτιωθεί η εποπτεία.
 • Χρειάζεται να επιταχυνθεί η έγκριση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις μετρήσεις σε πραγματικές συνθήκες, προκειμένου οι δοκιμές να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα συνθηκών οδήγησης, αλλά και απρόβλεπτες μεταβολές ώστε να εντοπίζονται τα συστήματα αναστολής και ανορθολογικής μεθόδου ελέγχου των εκπομπών (“defeat devices”),
 • Οι αγοραστές αυτοκινήτων που επηρεάστηκαν άμεσα από το σκάνδαλο θα πρέπει να λάβουν χρηματική αποζημίωση από την αντίστοιχη αυτοκινητοβιομηχανία, ενώ η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει κανόνες για την εφαρμογή ενός συλλογικού εναρμονισμένου ευρωπαϊκού συστήματος έννομης προστασίας για την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών.
 • Χρειάζεται να θεσπιστούν νέοι κανόνες έγκρισης, το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να ενισχυθεί η εποπτεία του συστήματος σε επίπεδο ΕΕ με σαφώς καθορισμένες αρμοδιότητες.

2Τροπολογίες επί του ευρωπαϊκού κανονισμού έγκρισης αυτοκινήτων

Σε μια ξεχωριστή ψηφοφορία, το Κοινοβούλιο ενέκρινε τροπολογίες επί του ευρωπαϊκού κανονισμού έγκρισης αυτοκινήτων με στόχο τη βελτίωση των εργασιών που γίνονται στα κέντρα δοκιμών και των διαδικασιών έγκρισης των νέων οχημάτων από τις εθνικές αρχές. Οι ευρωβουλευτές ζητούν να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι που γίνονται στα αυτοκίνητα που βρίσκονται ήδη σε κυκλοφορία και να αυξηθούν οι αρμοδιότητες εποπτείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπή, η οποία θα πρέπει να ελέγχει τις εθνικές αρχές και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να διενεργεί η ίδια δοκιμές.

«Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διενεργούν δοκιμές ή επιθεωρήσεις σε ετήσια βάση για αριθμό τύπων ο οποίος ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον 20% του αριθμού των τύπων που διατέθηκαν στην αγορά στο αντίστοιχο κράτος μέλος κατά το προηγούμενο έτος», υποστηρίζει το ΕΚ και ζητάει την επιβολή προστίμων στους κατασκευαστές αυτοκινήτων που παραποιούν τα αποτελέσματα των δοκιμών έως €30.000 ανά όχημα. Τα έσοδα από αυτές τις κυρώσεις θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη της εποπτείας της αγοράς, την παροχή βοήθειας στους καταναλωτές και την προστασία του περιβάλλοντος, προσθέτει το κείμενο των τροπολογιών.

3Επόμενα βήματα

Η τροποποιημένη πρόταση κανονισμού, η οποία υιοθετήθηκε με 585 ψήφους υπέρ, 77 κατά και 19 αποχές, αναπέμφθηκε στην επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς εν όψει των επικείμενων διοργανικών διαπραγματεύσεων. Το Συμβούλιο, θα πρέπει και αυτό να υιοθετήσει τη θέση του προτού ξεκινήσουν οι τριμερείς διαπραγματεύσεις μεταξύ ΕΚ, Συμβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η Ευρωπαία Επίτροπος Bienkowska δήλωσε:

Τα diesel αυτοκίνητα δεν θα εξαφανιστούν από την μια μέρα στην άλλη, αλλά μετά από προσπάθειες, είμαι βέβαια πως θα εξαφανιστούν πολύ πιο γρήγορα από ό, τι μπορούμε να φανταστούμε.

 • Soko

  μετά από 5 χρονιά Ευρώπη για Ελλάδα δεν είμαι τόσο σίγουρος ..

 • Demetris Katsaris

  Μεταβατικές τεχνολογίες – νοοτροπίες όσο αφορά την αυτοκίνηση έχουμε εδώ και καιρό. Από καρμπιρατέρ σε fuel injection, Ν/Α και Forced induction, διάφορα συστήματα για περιορισμό ρύπων κλπ. Μέχρι και σήμερα βλέπουμε βενζινοκίνητα αυτοκίνητα οποιασδήποτε τεχνολογίας να κυκλοφορούν στον δρόμο. Ναι, με αυξημένα τέλη, κόστη αλλά επιτρέπεται να κυκλοφορούν.

  Όσο αφορά το πετρέλαιο θα δούμε κάτι τελείως διαφορετικό. Ναι, δεν θα απαγορευτούν τα πετρελαιοκίνητα αύριο-μεθαύριο, αλλά θα απαγορευτούν επειδή τίθενται σοβαρότατα θέματα υγείας και λόγω των μεγάλων σκανδάλων που αποκαλύφθηκαν.
  Θα ζήσουμε πιστεύω το τέλος των πετρελαιοκίνητων αρκετά σύντομα.

  Ήδη κάποιες μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν περιορίσει στο ελάχιστο τις επιλογές πετρελαιοκινητήρων ή έχουν σταματήσει τελείως το R&D τους.
  Άλλες εταιρίες συνεχίζουν απτόητες.

  Δεν υπάρχει μέλλον για το πετρέλαιο και σε μεταγενέστερο στάδιο, για τις ΜΕΚ.
  Ίσως πρώτα στην Ε.Ε και μετά στον υπόλοιπο κόσμο.

 • Anestis Genk

  Το γέλιο θα είναι όταν διαλυθεί η ΕΕ

 • GiannisTs

  Αλήθεια, τους είπε κανείς οτι οι πετρελαιοκινητήρες αν είναι τέλειοι κατα την καύση τους είναι πιο συνετοί απο αυτούς της βενζίνης; Αλήθεια τους είπε κανείς οτι οι πετρελαιοκινητήρες είναι μεν πιο αργόστροφοι αλλά υπάρχει μεγαλύτερο όφελος προς στον υπόλοιπο κόσμο;
  Αλήθεια, τους είπε επίσης κανείς οτι αν γίνουν ολα αυτά (γιατί έχουν και αυτην την μακακία οι ΕυρωΠΕΟΙ) θα επηρεάσουν τον κοσμάκη λες και όλοι έχουν στο μυαλό τους να αγοράσουν νεα αυτοκίνητα;

  Δεν κουβαλάνε όλοι σαν αυτούς λεφτά. Δεν έχουν την ευκολία αν πουν όλοι: “θα δώσω έτσι το ένα να πάρω το άλλο”. Πες, οτι θα υπάρξουν κάποια πλεονεκτήματα σε αυτό (ας ελπίσουμε) για κάποιο πρόγραμμα υποστήριξης απο την στιγμή που το επιβάλλουν εκείνοι. Το θέμα είναι πως η ΕΕ με το αντίο μιας απο τις μεγάλες δυνάμεις της έχει γίνει και θα καταλήξει προφανώς όπως η Σοβιετική Ένωση. Δεν τίθεται θέμα πλέον σε βάθος χρόνου αλλά μονάχα χρόνου.

 • sergio360

  Επιτελους,να αποσυρουν τα τρακτερ απο τους δρομους.Ακομα και το πιο καινουργιο diesel βγαζει μποχα απο πισω.

  • rous

   Εδω εισαι λαθος.

  • sergio360

   Εχεις κατσει ποτε με μηχανακι πισω απο ντιζελ οχημα εστω και τελευταιας τεχνολογιας στην κινηση της πολης?

  • GiannisTs

   Έχεις ιδέα ότι είσαι σε μια χώρα όπου οι νόμοι είναι πιο χαλαροί και απο ζυμάρι ενω όταν πας αλλού όπου αν τους υπερβεις σε κάνουν τον πισινό φιλιστρίνι; Και ναι μιλάω για την απερισκεψία στην χώρα της Ελλάδας όπου αντι να δωθεί και η σημασία σε θέματα οικολογίας είναι όλα αέρα-πατέρα;

  • sergio360

   Το αποτελεσμα μετραει.Εμενα με νοιαζει η υγεια μου.Παντως και εξωτερικο το ιδιο ειναι.Μεχρι και στην Αμερικη εχουν το Raoling coal.Ασε μας με τα diesel τωρα…

  • GiannisTs

   Μην αγριευεις αγόρι μου. Μηχανικός αυτοκίνητων τέλειωσα, παρτο χαμπαρι: οι ντίζελ δεν παράγουν άκαυστους υδρογονοάνθρακες που φέρουν την ευθύνη για την τρύπα του όζοντος σήμερα. Ορίστε τι γίνεται με την υγεία όλων μας. Μην κοιτάμε τον δικό μας κωλαράκο μόνο, κάτι συνηθές μου θυμίζεις (Ελληνάρας). B*tch please.

   Και η φάση μερικών ποια είναι; Όλοι τα βάζετε με τους ντίζελ που βγάζουν στην ουσία άζωτο. Πόσοι απο εσας ξέρετε οτι το 77% που αναπνέουμε είναι αποτελούμενο απο αυτό και το 21% οξυγόνο; Λίγοι; Μπορεί. Δεν το παίζω έξυπνος αλλά μην λέμε οτι θέλουμε.

   Υ.Γ: Ας πούμε οτι τα καυσαέρια των ντίζελ είναι ορατά. Σκεψου όμως κάτι άλλο: της βενζίνης οχι. Και που καταλήγω; Τον Χάρο με τα μάτια σου τον είδες ποτε; Κανείς μας όμως. Η βενζίνη είναι Χάρος, με την σημασία των επιζήμιων χαρακτηριστικών της στην ατμόσφαιρα.

  • sergio360

   Θα μου πεις εσυ εμενα για χημεια?Χαχαχαχαχα!Καλο καλο…Ο Ελληναρας που ειπες,εχει κυριο χαρακτηριστικο αυτο που κανεις.Προσποιεισαι τον παντογνωστη ενω δεν εισαι.Οι Diesel εκπεμπουν οξειδια του αζωτου,θειοξειδια και μικροσωματιδια.Δεν εχει ΚΑΜΙΑ σχεση το αζωτο που λες οτι αναπνεουμε στον αερα.Αυτο που βρισκεται στον αερα ειναι στην μοριακη του μορφη Ν2 και οχι σχηματισμενο σε καποιο οξειδιο.Αν ηξερες ποσο τοξικα ειναι τα οξειδια του αζωτου η και γιατι ποιον σκοπο τα χρησιμοποιουμε στην Ιατρικη,τοτε θα αλλαζες γνωμη.Ελα να σε παρω στο εργαστηριο η στην κλινικη να δεις.Τα θειοξειδια ειναι επισης βλαβερα και τα μικροσωματιδια ευθυνονται για ΧΑΠ,ασθμα,ακομα και καρκινους,οπως τοτε παλια δεν ξεραμε για τον αμιαντο.Οι μηχανες Diesel πρεπει να καταργηθουν χθες,παει και τελειωσε.Ειναι οτι πιο βρωμικο υπαρχει απο ΜΕΚ.Η βενζινη σαν προιον τελειας καυσης βγαζει CO2 και νερο.Πολυ βλαβερο,ε????Και για να ξερεις,το διοξειδιο του ανθρακα ειναι το πιο αθωο απο τα αερια του θερμοκηπιου και συμφωνα με τις τελευταιες ερευνες,αυτο που ευθυνεται περισσοτερο ειναι οι αγελαδες.Οι υποστηρικτες του Diesel πραγματικα δεν εχουν ουτε ενα επιχειρημα απο αποψη υγειας-περιβαλλοντος να προταξουν.

  • GiannisTs

   Πόση ώρα σου πήρε να διαβάσεις πέντε πράγματα για να με κάνεις να “νιώσω” την ταπεινοσύνη προς τα λόγια σου; Τέλος πάντων.. είσαι ψηλο Χαρδαβέλλας στυλ εσυ… όκ φίλε ότι πεις. Δεν είναι οτι συμφωνώ, αλλά δεν θα συνεχίσω να πέφτω επίπεδο με την πάρτη σου . Καλή συνέχεια. ;-)

  • sergio360

   Επιστημονας ειμαι.Τα ξερω απο πρωτο χερι.Δεν λεω αρλουμπες χωρις να ξερω οπως εσυ ;-) ;-) ;-)

 • Αλεξικέραυνος Αλεξικέραυνος

  “Οι ευρωβουλευτές επισημαίνουν ότι τα κράτη μέλη δεν επέβαλαν ούτε οικονομικές ούτε νομικές κυρώσεις στους κατασκευαστές αυτοκινήτων στον απόηχο της υπόθεσης των εκπομπών ενώ δεν υπήρξαν υποχρεωτικές πρωτοβουλίες ανάκλησης ή μετασκευής των μη συμμορφούμενων οχημάτων, ούτε αποσύρθηκαν εγκρίσεις τύπου. … Οι αγοραστές αυτοκινήτων που επηρεάστηκαν άμεσα από το σκάνδαλο θα πρέπει να λάβουν χρηματική αποζημίωση από την αντίστοιχη αυτοκινητοβιομηχανία”

  Πότς γκένεν αφτό?
  Αφού η σατανική ΕΕ θέλει το κακό των λαών και μόνον αν οι ανεξάρτητες εθνικές κυβερνήσεις (ιδίως οι ελληνικές) μπορούν να μας σώσουν.
  :P

  ΥΓ. Όξω τα καρκονογόνα ντίζελ. Όσο πιο γρήγορα, τόσο καλύτερα.

  • crazyfrog

   για πατα μια ΝΟΧ wiki στο google να δεις να δεις που οφειλεται η παραγωγη του και τι προκαλλει στην υγεια.
   ο πολεμος που ξεσπασε εναντια στα diesel καθε αλλο παρα σε αγαθες προθεσεις οφειλεται.αν την ευρωπαικη ενωση την ενοιαζε εστω και στο ελαχιστο η υγεια και ο ανθρωπος δε θα αφηνε μια χωρα να καταστρεφεται, να παγωνει και να καιει σανιδια για να ζεσταθει ντουμανιαζοντας την ατμοσφαιρα και προκαλωντας συνθηκες ασφυξιας το χειμωνα.
   επισης οτιδηποτε καιγεται ειτε ξυλο ειτε πλαστικο ειτε πετρελαιο ειτε βενζινη θα παραξει καρκινογονες ουσιες.το γιατι και πως ειναι υπευθυνα τα diesel που καινε τη μιση ποσοτητα καυσιμου απο τα βενζινοκινητα για μεγαλυτερη ρυπανση ποτε δε θα το καταλαβω.μπορει ανα μοναδα καυσιμου να παραγουν περισσοτερους ρυπους αλλα καινε τη μιση ποσοτητα στις ιδιες συνθηκες.οποτε ειναι απλα μαθηματικα ποιο ρυπαινει παραπανω.
   για να μη παρεξηγουμαστε βενζινοκινητο οδηγω αλλα περασα και απο diesel.απλα μερα με τη νυχτα το ενα με το αλλο.

  • Αλεξικέραυνος Αλεξικέραυνος

   Τα ντίζελ παράγουν καρκινογόνους ρύπους- μικροσωματίδια που θερίζουν την υγεία των ανθρώπων. Και είναι πολύ πολύ πιο επιβλαβή για τους ανθρώπους απ΄ ότι η βενζίνη. Αν δεν βαριέσαι ψάξτο, παλιά είχα αναβάσει κάμποσα λίνκ για τη σύγκριση βενζίνη-ντίζελ, δεν έχω την υπομονή να το ξανακάνω.

   Τα ντίζελ είναι εξαιρετικά επικίνδυνα για τις πόλεις, ιδίως όταν αυτές είναι χτισμένες σε λεκανοπέδια. Μια μόνο σωστή απόφαση είχαν πάρει οι έλληνες πολιτικοί (σχετικά με το αυτοκίνητο), την απαγόρευση κυκλοφορίας τους σε Αθήνα/Θεσ/νίκη και την πήραν πίσω για να κάνουν ρουσφετάρα στους εμπόρους/εισαγωγείς αυτοκινήτων και να θησαυρίσουν σε βάρος της υγείας μας. Τουλάχιστον η διαφαινόμενη απαγόρευσή τους στις μεγάλες πόλεις και το γεγονός ότι θα τα εγκαταλείψουν οι αυτοκινητοβιομηχανίες, μπορεί να μας σώσει από τα χειρότερα.

   Τώρα το ότι η ΕΕ φταίει που οι έλληνες πολιτικοί, εν μέσω μνημονίων, αποφάσισαν και υπερφορολόγησαν το πετρέλαιο θέρμανσης, του οποίου η διεθνής τιμή είχε ούτως ή άλλως ανέβει στα ύψη, αυτό με ξεπερνάει. Εκτός αν πιστεύεις ότι φταίει η ΕΕ (και το ευρώ) για τη χρεοκοπία μας, οπότε πάσο.

   Όσο για το τί αίσθηση, στην οδήγηση, δίνει το ντίζελ και τι αίσθηση δίνει η βενζίνη, είναι θέμα προτεραιοτήτων εκάστοτε οδηγού.

  • crazyfrog

   βασικα ειμαι γιατρος,αν αυτο σου λεει κατι.εσυ τα μικροσωματιδια τα διαβασες στο google εγω ξερω πως ακριβως δρουν στον πνευμονα.οπως επισης ξερω οτι η ηλεκτρομαγνητικη ακτινοβολια των ηλεκτροκινητων ειναι επιβλαβεστατη(ειδικα για τα παιδια)-θεωρητικα θα υπαρχει καποια θωρακιση για προστασια αλλα και τα diesel εχουν φιλτρα κατακρατησης σωματιδιων.οποτε ….δεν ειναι ολα ασπρα μαυρα.
   και βασικα για το 90% και βαλε των παθησεων του πνευμονα φταιει το τσιγαρο ουτε τα πετρελαια ουτε η ρυπανση ουτε τιποτε αλλο.το τσιγαρο.δε βλεπω ομως να το απαγορευει κανενας.

  • Αλεξικέραυνος Αλεξικέραυνος

   Το ότι δηλώνεις γιατρός δεν μου λέει τίποτα.Βασικά.
   Ιδίως όταν τα όσα “ιατρικά” γράφεις είναι σε μεγάλο βαθμό ανυποστήρικτα και συνωμοσιολογικού περιεχομένου.
   Δεν θα κρίνω εγώ δημόσια τις “ιδεολογικές” σου απόψεις, απλά σημειώνω ότι ούτε αυτές τις υποστηρίζεις με επιχειρήματα, οπότε καλή καρδιά.

   ΥΓ. Θα σου γράψω κάτι μόνο και μόνο γιατί δήλωσες “γιατρός”:
   “Γιατρέ” μου, τόνους ξεχνάς να βάζεις. Και τις προτάσεις τις ξεκινάμε με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα της πρώτης λέξης. Μα καλά δεν σας τα έμαθαν αυτά στην Ιατρική σχολή? (Αν και αυτά είναι ύλη του Δημοτικού Σχολείου). Με το συμπάθειο.

  • crazyfrog

   το να “δηλωνω” γιατρος μου εχει δωσει τη δυνατοτητα να επικοινωνω με παρα που κοσμο και να μαθω να ξεχωριζω αμεσως ποιου το μυαλο ειναι κολλημενο και νομιζει οτι τα ξερει ολα επειδη τα διαβασε στο internet(το αντιμετωπιζω καθε μερα -και για σοβαροτερα πραγματα απο μια συζητηση σε ενα φορουμ) οποτε δε νομιζω να χρειαζεται να συνεχισουμε το θεμα.

  • Αλεξικέραυνος Αλεξικέραυνος

   Ότι πείς, “γιατρέ” μου.

   ΥΓ. Τόνους δεν βάζεις “γιατρέ” μου. Και τις προτάσεις τις ξεκινάμε με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα. “Γιατρέ” μου.
   Ύλη δημοτικού σχολείου. Πρώτων τάξεων μάλιστα. Τουλάχιστον των ελληνικών δημοτικών σχολείων.

  • crazyfrog

   κοιτα να δεις,δεν ηθελα να σε προσβαλλω μεχρι τωρα (το επαγγελμα σου και τη μορφωση σου δεν την ειχα σχολιασει πιο πριν).στους χαριζω τους τονους και τα κεφαλαια.προφανως εσυ απο μορφωση εμεινες στο δημοτικο και στα βασικα και γιαυτο νομιζεις οτι ειναι τοσο σπουδαια ακομη .
   μηπως ξερεις γιατι η ελληνικη γλωσσα χρησιμοποιουσε τονους καποτε(οξειες,περισπωμενες και πνευματα) και τι χρησιμευαν?εχεις διαβασει ποτε μαθηματικα φυσκη χημεια και στατιστικη για να δεις τι σημαινουν τα ποσοστα σε μια μελετη?(στην αιτιολογια του καρκινου στο θεμα μας).
   για να τελειωνουμε ειτε τα απαγορεψουν τα diesel ειτε οχι λιγο με νοιαζει.βενζινοκινητη BMW οδηγω,δε μενω ουτε αθηνα ουτε θεσσαλονικη (που προφανως εκει θα αφορα η απαγορευση)και εχω τη δυνατοτητα να παρω οτι τραβαει η ορεξη μου οταν θελησω να αλλαξω αυτοκινητο.εσενα το “επαγγελμα” σου σου δινει αυτη τη δυνατοτητα?

  • Αλεξικέραυνος Αλεξικέραυνος

   Αν ποτέ δηλώσω “πυρηνικός φυσικός” χωρίς να γνωρίζω αριθμητική, και αρχίζω τις συνομωσιολογικές αρλούμπες ότι μας ψεκάζουν και ότι υπάρχουν ενδογήινοι, τότε έχεις την άδειά μου να με προσβάλεις όσο θέλεις.
   Το ανορθόγραφο δείγμα γραφής σου είναι πάντως, σε κάθε περίπτωση, αποκαρδιωτικό.Και δυστυχώς είσαι κλασικό παράδειγμα “άγαρμπου ημιμαθούς του ίντερνετ”, συνοδευόμενου από μια ισχυρά δόση καμμενο-ψεκάσματος
   Αν δηλώσω εδώ την επαγγελματική μου ιδιότητά μου θα με πιστέψεις? Δεν θέλω να σε φέρω σε δύσκολη θέση.
   Πάντως καλές οι bmw, έχω μια για τη γυναίκα μου, για τις ανάγκες της μια χαρά πάει. Εγώ έχω περισσότερες απαιτήσεις από τα αυτοκίνητά μου, τα οποία δεν έχω σκοπό να τα αντικαταστήσω γιατί είναι, προς το παρόν,κορυφαία.

   ΥΓ. Η προσβολή γράφεται με ένα λάμδα, όχι δύο. Αν συνεχίσω όμως να διορθώνω τα ορθογραφικά σου λάθη θα χάσω την ώρα μου, και αλήθεια έχω πολύ πολύ καλύτερα πράγματα να κάνω από το να ασχολούμαι με την περίπτωσή σου, οπότε σου εύχομαι Καλή Ανάσταση.

  • εγω πιστυεω οτι τοποθετεις αλεξικεραυνα στις ταρατσες κτιριων παντως !!!! αχααχαχχαχ

  • crazyfrog

   δε μπορεις να με φερεις με τιποτε σε δυσκολη θεση φιλε.γιατι δεν εχεις νιωσει ποτε πως σε κοιτανε τα ματια ενος ανθρωπου που πριν λιγο εσωσες τη ζωη του παιδιου του.οπως επισης δεν υπαρχει περιπτωση να εχεις σπουδασει περισσοτερα χρονια απο οσα σπουδαζει ενας γιατρος.ουτε να εχεις διαβασει περισσοτερο.οποτε…

   παντως συνεχιζεις τις παπαριες περι ορθρογραφιας γιατι προφανως δεν εχεις να πεις κατι αλλο.θα μπορουσα να σε παω μεχρι και σε συζητηση στο γιατι γραφεται καθε λεξη οπως γραφεται.. η απλα να εκανα μια διορθωση του κειμενου με το google πριν το ποσταρω.ελα ομως που την αποψη σου περι ορθογραφιας την εχω γραμμενη ξερεις που…

   α και αν η γυναικα σου ειχε BMW απλα θα ηξερες οτι ειναι ΤΟ κορυφαιο αυτοκινητο…

   kali anastasi kai se sena

  • Αλεξικέραυνος Αλεξικέραυνος

   Εγώ είμαι κορυφαίος αστροφυσικός.
   Για να πάρω το πτυχίο μου στη Ρουμανία/Βουλγαρία/Σκόπια έχω δωροδοκήσει τους εξαθλιωμένους καθηγητές μου με κούτες τσιγάρα και με κρέας από το χωριό.
   Έχω σώσει την ανθρωπότητα από την καταστροφή ήδη δεκαεπτά φορές μέχρι σήμερα και ο Πούτιν βουρκώνει όταν μου φιλάει τα χέρια από ευγνωμοσύνη. Έχω πάρει και βραβείο Νόμπελ – δύο φορές.
   Ότι γράφω είναι σωστό, άνευ ετέρου, γιατί, όπως είπα, είμαι αστροφυσικός. Πρέπει να το πιστέψεις, γιατί έτσι.
   Ότι γράφεις εσύ είναι παπαριές γιατί έτσι το λέω εγώ.
   Έχω σπουδάσει πιο πολλά χρόνια από εσένα.
   Έχω διαβάσει πιο πολύ από εσένα.
   Γιατί, όπως είπα είμαι αστροφυσικός.
   Τι όχι?
   Τη γνώμη σου την έχω γραμμένη στα παπάρια μου.
   Επίσης είμαι πιο πλούσιος από εσένα.
   Γιατί είμαι αστροφυσικός.
   Επίσης, εγώ λέω αλήθεια ότι η γυναίκα μου έχει bmw.
   Εσύ λές ψέμματα ότι έχεις bmw και αυτό γιατί εγώ είμαι αστροφυσικός.
   Τα bmw είναι ΤΑ κορυφαία αυτοκίνητα, γιατί έτσι το λέω εγώ που είμαι αστροφυσικός και μόνον οι αστροφυσικοί έχουν bmw.
   Τι όχι?
   Γράφω στη δημοτική αλλά χωρίς τελείες, τόνους και κεφαλαία γιατί έτσι έγραφαν και οι αρχαίοι έλληνες. (Πάντως χρησιμοποιώ το google για την ορθογραφία μου).

   ΥΓ. Πάνω από 15 δεν σε κάνω.Φίλε.

  • crazyfrog

   ξερεις ποια ειναι η πλακα?οτι εγω οτι εγραψα ειναι αληθινο γιαυτο και ασχοληθηκα οταν αναφερες μικροσωματιδια και παθησεις.εσυ οσο συνεχιζεις να γραφεις απλα με επιβεβαιωνεις για το επιπεδο γνωσης σου.
   μπορω να το συνεχισω οσο θελεις αυτο εδω γιατι απλα εχω πει αληθεια και μπορω να σου απαντησω σε οτι παπαρια γραψεις που σχετιζεται με ιατρικα θεματα.εσυ αντιθετα θα απαντας με ασυναρτησιες στα ορια του παραληρηματος μεγαλειου γιατι απλα δεν εχεις ιδεα τι γραφεις.
   για γελια εισαι φιλε.

  • Αλεξικέραυνος Αλεξικέραυνος

   Όχι. Εγώ ότι έγραψα είναι αληθινό. Ότι έγραψες εσύ είναι παπαριές. Είσαι γελοίος. Είσαι ασυνάρτητος. Είσαι παραληρηματικός. Έχεις σύνδρομο ανωτερότητας. Είσαι άσχετος. Γράφεις βλακείες. Είσαι στραβός. Μειώνεις τον συνομιλητή σου. Και όλα αυτά γιατί εγώ δηλώνω αστροφυσικός.
   Απαντώ και επιχειρηματολογώ αναλόγως του επίπέδου σου (κάτω των 15 ετών) για να με παρακολουθείς με άνεση.

   Πάρε τώρα και το link του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, για να ξεστραβωθείς, ο οποίος έφτασε στο επιστημονικό συμπέρασμα ότι τα καυσαέρια των ντίζελ είναι καρκινογόνα για τους ανθρώπους: http://templatelab.com/iarc_press_release_213_E/
   Και άντε παράτα μας ημιμαθή δηλωσία, “ειδήμονα” του internet, συνομωσιολόγε της πλάκας.
   Και κάτσε περίμενε εσύ να επιβεβαιώσουν τις ασυναρτησίες σου σε 15 χρόνια οι γιατροί και τα πανεπιστήμια. “Γιατρέ” της π….ς (πλάκας). Εν τω μεταξύ κάτσε πίσω από τα ταξί και τράβα τις τζούρες σου άφοβα, μπορεί να εμπνευστείς κιόλας καινούριες “θεωρίες”.

   Είναι απίστευτο το πόσο άσχετος είσαι στα αυτοκίνητα, ισχυριζόμενος ότι δεν μπορεί κάποιος να αντιληφθεί τη διαφορά ανάμεσα στο ντίζελ και στη βενζίνη, όταν ένα αυτοκίνητο είναι αυτόματο.

   Πάλι καλά που το πήρες πρέφα ότι η προσβολή γράφεται με ένα λάμδα και όχι με δύο, μπορείς τώρα, έστω αργοπορημένα, να πάς στην προηγούμενή σου απάντηση και να το διορθώσεις γιατί μου έβγαλε το μάτι και αυτή η ανορθογραφία σου, “γιατρέ”.

  • crazyfrog

   πρωτα πρωτα παρε τα φαρμακα σου για να μη βρεις κανα εξωγηινο ψαχνοντας τα αστερια.μετα απο κανα 20ημερο,μολις τα φαρμακα σε πιασουν ξανα,ξαναδιαβασε τι σου εχω γραψει.
   κανενας δε σου ειπε οτι η καυση του diesel ,οπως και των υπολοιπων ορυκτων καυσιμων,δεν παραγει καρκινογονες ενωσεις.(και στο ιδιο το συνδεσμο που σου εβαλα το γραφει αλλωστε).αυτο που σου εγραψα επανειλλημενα, αλλα εισαι τοσο χαμηloυ iq ωστε να το καταλαβεις, ειναι οτι ευθυνονται για πολυ μικρο ποσοστο σε σχεση με τις αλλες αιτιες.
   το ξερω ειναι δυσκολο να δεχτεις οτι απεναντι σου εχεις καποιον που εχει περασει απο ενα πανεπιστημιο αλλα τι να κανουμε δεν εχουμε ολοι το ιδιο iq.
   αντε τα λεμε αυριο(αν δε σε εχουν απαγαγει οι εξωγηινοι).θυμισου τα φαρμακα σου και ολα θα πανε καλα.

  • Αλεξικέραυνος Αλεξικέραυνος

   Δεν χρειάστηκε να ψάξω πολύ για να βρω εξωγήινο, αφού πετάχτηκες εσύ να εκτοξεύσεις τις συνομωσιολογικές αρλούμπες σου. Τι έγινε, σταμάτησε ο ο Σώρρας, ο πνευματικός σου ηγέτης, τις εμφανίσεις και έχεις σύνδρομο στέρησης?

   Αν τα καταφέρεις, ξανά-ματά-ξαναδιάβασε τις ανοησίες που έγραψες για να απαντήσεις σε κάτι που δεν έγραψα. Ίσως με την τέταρτη – πέμπτη προσπάθεια αντιληφθείς ότι δεν έγραψα πουθενά ότι για τον καρκίνο ευθύνονται ΜΟΝΟ τα ντίζελ. Έγραψα ότι τα ντίζελ είναι καρκινογόνα. Τώρα ποια εξωγήινη δύναμη σε ανάγκασε να γράψεις ότι προτιμάς να χώσεις τα μούτρα σου στο μπουρί του ντίζελ από το να οδηγήσεις ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο (ή να μιλήσεις στο κινητό, όπως μου έγραψες σε απάντηση που έσβησες), δεν με αφορά, μπορεί να ακούς και φωνές που να σου λένε να τι να κάνεις.

   Το δε παραλήρημά σου, ότι σε 15 χρόνια θα σε δικαιώσουν οι «γιατροί και τα πανεπιστήμια» για τις «θεωρίες» σου, είναι ενδεικτικό της διατάραξης της προσωπικότητάς σου. Ποιος ξέρει, μικρός μπορεί να ήθελες να γίνεις γιατρός και τώρα να σου έχουν γεννηθεί συμπλέγματα αποτυχίας – κατωτερότητας. Μήπως να ζητήσεις κάποια επιστημονική βοήθεια? Οι ψυχικές παθήσεις δεν είναι ντροπή και οι περισσότερες, σήμερα, θεραπεύονται.

   Εγώ ψυχίατρος δεν είμαι (αλλά αστροφυσικός όπως ρητώς δήλωσα στο ίντερνετ, άρα δεν αμφισβητείται η ιδιότητά μου) και δεν θα αποπειραθώ καν να προβώ σε κάποια άλλη ειδικότερη διάγνωση για τον τρόπο «γραφής» σου, από τον οποίο κάποιος ειδικός θα αντλούσε, ενδεχομένως, κάποια συμπεράσματα προς τον σκοπό χορήγησης της ενδεδειγμένης, για την περίπτωσή σου, θεραπευτικής αγωγής.

   Το καταπληκτικό σου «επιχείρημα» (και καλογραμμένο, όπως όλα σου τα γραπτά) ότι «για κατι επιχειρηματα που λες δε μπορεις να εχεις επιχειρηματα γιατι εισαι χαμηλου iq», με οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η διανοητική σου ηλικία δεν είναι κάτω των 15 όπως νόμιζα, αλλά κάτω των 5. Παιδάκια οκτώ ετών επιχειρηματολογούν ήδη πολύ καλύτερα από εσένα. Αν θεωρήσουμε, επιεικώς, ότι επιχειρηματολογείς καν. Και γράφουν ήδη τα οκτάχρονα με λιγότερα ορθογραφικά λάθη από εσένα. Και συντακτικώς ορθότερα. Τουλάχιστον περιορίζεσαι να γράφεις απλές λεξούλες, κάτι είναι και αυτό, δεν κινδυνεύει περαιτέρω η όρασή μου από την ασχετοσύνη σου.

   Κανονικά θα μου προκαλούσες τον οίκτο, αλλά, δυστυχώς, αμόρφωτοι τύποι σαν εσένα, που πιστεύουν ότι συνωμοσιολογική λαλακία κυκλοφορεί στο ίντερνετ ή γεννάται στον μικροσκοπικό/παθολογικό τους εγκέφαλο, έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν, αν και ευήθεις. Και μας συμπαρασύρουν στον γκρεμό.

   Το Πανεπιστήμιο εσύ δεν το έχεις δει ούτε ζωγραφιστό. Στην καλύτερη να πέρασες απ’ έξω και να μην το κατάλαβες.

   Τουλάχιστον σταμάτησες να γράφεις φαιδρότητες για τα αυτοκίνητα, αν και πρέπει να ομολογήσω ότι ήταν διασκεδαστικές. Είναι μια αρχή και αυτό.

   ΥΓ. Συγγνώμη που ανέβασα link γραμμένο στα αγγλικά. Αν χρειαστεί, στο μέλλον, θα προσπαθήσω να βρω κάτι γραμμένο στα ελληνικά (και δη εκλαϊκευμένο) για να σε διευκολύνω.

  • crazyfrog

   καλα καλα παρε τα χαπια σου να ηρεμησεις.μην εκδηλωνεσαι τοσο.τι εχεις γραψει μεχρι τωρα ρε φιλε?τα διαβαζω ξανα και ξανα προσπαθωντας να καταλαβω απο τι πασχεις.η βασικη ψυχιατρικη που εκανα στο 6ο ετος δε με βοηθαει.ισως να στειλω το link με το θεμα σε κανα φιλο.

   ΥΓ:τι αγγλικα μου λες μωρε κατακαιμενε.τραβα σε ενα βιβλιοπωλειο και ζητα ενα τομο της παιδιατρικης του Nelson στην αγγλικη και αμα καταλαβεις εστω και το 1/10 τοτε τα ξαναλεμε.πωπω αλεξιπαπαρο πρεπει να εχουμε για σενα χαχαχαχα.κοιτα μη καψεις καμια συναψη οσο σκεφτεσαι τις επομενες παπαριες που θα γραψεις.

   και δευτερο ΥΓ(μιας και βλεπω οτι σου αρεσουν): τι επιχειρηματα ρε να χρησιμοποιησω σε σενα.στην πρωτη απαντηση σου εγραψα για το NOX και με παρεπεμψες σε καποιο link που καποτε ειχες ανεβασει .και γιαυτο σου ειπα τι δουλεια κανω και λογω της δουλειας μου τα ξερω απο πρωτο χερι.και απο εκει και περα ξεκινησε το παραληρημα σου,οι προσβολλλλες και οι ειρωνιες γιατι απλα εισαι χαμηλου IQ .επομενως αυτου του ειδους τα επιχειρηματα αξιζουν σε ατομα του τυπου σου γιατι αυτα εισαι σε θεση να αντιλαμβανεσαι μονο.

   και τριτο ΥΓ: μη μου γραφεις για ψηφους και παπαριες γιατι απο οσα εχεις πει μεχρι τωρα για ευρωπες κτλ εισαι απο τους τυπους που μου προκαλουν εμετο.γλυφτρονι που παρακαλαει για καμια θεσουλα και κανει το ασπρο μαυρο μη τυχον και θιχτουν τα αφεντικα του.

   και τεταρτο ΥΓ:αι τραβα κοιμησου.

  • Αλεξικέραυνος Αλεξικέραυνος

   Αναμενόμενη η πλήρης κατάρρευσή σου. Έτσι αντιδρούν οι κούφιοι, οι φελλοί σαν εσένα, στην στοιχειώδη αντιπαράθεση. Ultimum refugium (τελικό καταφύγιο) σου οι ύβρεις προσχολικού επιπέδου. Και πάλι διασκεδαστικός παραμένεις, αν και κάπως θλιβερή η περίπτωσή σου.
   Ας απαντήσω όμως όσο πιο απλά, στο ύφος σου, για να με παρακολουθήσεις έστω κάπως στοιχειωδώς (αν και δεν μπορώ να γράψω, με επιτυχία, τόσο απλοϊκά):
   Ψεκασμένε αμόρφωτε συνωμοσιολόγε της π….ας (πλάκας), διαταραγμένε, μίζερε κακομοίρη μικρομεσαίε γυφτο-νεοελληναρά, που θεωρείς κορυφαίο κατόρθωμα ζωής να αποκτήσεις μια “μπεμβέ”, πρόσεχε μην σε μπουζουριάσουν για αντιποίηση ιατρικής ιδιότητας, ιδίως αν τις συμπλεγματικές φαντασιώσεις σου τις ξεφουρνίζεις και έξω από το θερμοκήπιο του ίντερνετ.
   Κομπλεξαρισμένο ψυχοπαθές ανθρωπάκι, μην αμελήσεις να βγάλεις τα απωθημένα σου στην κάλπη. Βλέπεις, δυστυχώς, έχεις και εσύ το δικαίωμα να ψηφίζεις αν και η οποιαδήποτε υγειονομική επιτροπή θα σε έκοβε πριν περάσεις το κατώφλι της. Σε οποιοδήποτε οργανωμένο κράτος θα σε είχαν ήδη θέσει υπό δικαστική συμπαράσταση. Τράβα τώρα στη Δ.Ο.Υ να ανακαλέσεις τη “δήλωση” του Σώρρα που έχεις υποβάλλλλλλει για να αποφύγεις τις κατασχέσεις, αν και σε κόβω να διαδηλώνεις ακόμη υπέρ της “‘ελλήνων συνέλευσις”.

   Ζήτα βοήθεια από κάποιον ειδικό μήπως και αντιμετωπίσεις, τουλάχιστον, τα συμπτώματα της ασθένειάς σου, γιατί τα αίτιά της, ως εκ του ελαττωματικού σου γονιδιώματος, δεν θεραπεύονται.

  • crazyfrog

   1)οπως βλεπω ξερεις και τη δικαστικη συμπαρασταση.κοιτα το να μη σε αφηνουν να βγεις ουτε στο πεζοδρομιο μονος σου δεν ειναι λογος να ξεσπας σε αγνωστους στο ιντερνετ.
   2)η επιτηδευμενη γραφη σου εκτος του οτι φτανει σε επιπεδα γελοιοτητας αποτελει και πρωιμο συμπτωμα ψυχικης νοσου
   3)οι συνεχεις αναφορες σου σε καλπες,σωρρες συνελευσεις κτλ κτλ ταιριαζουν σε μια ψυχοπαθητικη προσωπικοτητα.
   4)γνωριζεις αποτι φαινεται οτι οι ψυχικες νοσοι δεν αντιμετωπιζονται αιτιολογικα παρα μονο συμπτωματικα που σημαινει οτι καποιος σου το εχει εξηγησει προσπαθωντας να σε πεισει να μη διακοπτεις τη φαρμακευτικη σου αγωγη.

   επομενως απο μονος σου εχεις φανερωσει οτι πασχεις.πλεον το καταλαβαινει οποιοσδηποτε.δε χρειαζεται να ειναι γιατρος.οχι οτι ειναι κακο(αλλα σε οδηγει και σε ρατσιστικες βρισιες(”γυφτο-νεοελληναρά”) εναντιον ομαδων συνανθρωπων που ισως να μη τους αρεσει αυτο που διαβαζουν).ας το κρατησουμε εδω για να μη το σβησεις.
   ρε συ εχω δειξει εδω στους συναδερφους τι γραφεις και εχουμε πεθανει στα γελια.
   δες τι εικονα βγαζεις:ενας τυπος γυρω στα 40,γυρω στα 150 κιλα με την κοιλια να κρεμεται πανω απο τη ζωνη του με το ανοιχτο φτηνιαρικο σακακι του και τα κουμπια του πουκαμισου να συγκρατιουνται μετα βιας στη θεση τους ο οποιος βρωμαει ιδρωτιλα και τσιγαριλα και αγορευει βγαζοντας καπνους απο τα αυτια.
   με ενα κατακοκκινο παραφουσκωμενο προσωπο,μισοφαλακρος με λιγδιαρικο κοντο μαλλι και χωρις λαιμο.και δεν γ…ς φιλε.μεγαλο προβλημα.

  • Αλεξικέραυνος Αλεξικέραυνος

   Κρίμα που έσβησες όλο αυτό το απαύγασμα της «σοφίας» σου! Φτωχότερη από σήμερα η ελληνική επιστήμη και διανόηση!
   Αν και όπως βλέπω το γύρισες στη νοηματική:
   .Ι.

 • και επειδή μιλάμε για τη γραφειοκρατία των βρυξελλών, το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να: Ακολουθήσουμε το χρήμα. Ακολουθείς το χρήμα και ψάχνεις να βρεις ποιός ωφελείται πάλι; Οι αυτοκινητοβιομηχανίες που έχουν έτοιμο το νέο καυτό προϊόν και θέλουν να μας το χώσουν στο λαιμό μέχρι να πούμε “όχι άλλο, θα το αγοράσω” Να τα πήραν και από τον Έλον; Γιατί όχι; Τσίπηδες άρπαγες φαταούλες είναι, πέφτει ευρώ κάτω και πεθαίνουν δυο τρεις για το ποιός θα το τσεπώσει.
  Αφού τα πήραν τόσα χρόνια να κάνουν τα στραβά μάτια στη βρώμα των ντήζελ τώρα το παίζουν και ενάρετοι γιατί τα πήραν από τους ίδιους πάλι για να προωθηθεί η ηλεκτροκίνηση. Μιλάμε για τεράστια μπίζνα. Autonomous electric vehicles. Σταθμοί ανεφοδιασμού ηλεκτρικού, νέες υποδομές σε όλες τα κράτη μέλη της ε.ε. (Η ΜΑΣΑ), νέος τρόπος σχεδιασμού αυτοκινητόδρομων γιατί χωρίς καλά ορισμένες γραμμές τα αυτόνομα πάνε στα βουνά(ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΜΑΣΑ), αντικατάσταση με “κίνητρα” παλαιών ρυπογόνων οχημάτων(ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΜΑΣΑ), αντικατάσταση κρατικών στόλων οχημάτων(ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗ ΜΑΣΑ).
  Μία απελπισία, άνευ διεξόδου.
  Αλλά αυτά είναι σενάρια που βγάζω από τον πισινό μου οπότε μη με παίρνετε στα σοβαρά. σοβαρά τώρα.

 • Παναγιώτης Κλεάνθης

  Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μερικοί ενοχλουνται για το τέλος των ντιζελ, είναι ένα καύσιμο το οποίο πρέπει να καταργηθεί από την κίνηση. Ας μείνει αποκλειστικά ή βενζίνη ⛽ μόνο, ξέχασαν μερικοί ότι και τα φορτηγά ήταν βενζινοκινητα; μακάρι να μην υπάρχει κανένας κινητήρας πετρέλαιου αύριο.βενζινη με φυσικό αέριο μόνο τέλος ?

  • GiannisTs

   Και τα πλοία δεν έκαιγαν μαζούτ, τι σημαίνει οτι πρέπει να γυρίσουμε στην πίεση του αέρα; Το πετρέλαιο φίλε, συνιστάται διότι έχει μεγαλύτερη οικονομία καυσίμου που σημαίνει μεγαλύτερη αυτονομία ή στα μηχανήματα περισσότερες ώρες αντι για χιλιόμετρα. Επίσης, η συντήρηση τους είναι λιγότερο ιδιότροπη απο οτι της βενζίνης. Ψάξτε λιγάκι πριν μιλήσετε. Όλοι απο ενα νεκρό δέντρο βγάζετε μαραμένους καρπούς. Τόσο κόβει πια;

  • Παναγιώτης Κλεάνθης

   Έχουν ξεκινήσει μερικά πλοία και χρησιμοποιούν για κίνηση το φυσικό αέριο, δεν είπα ποτέ ότι ένας πετρέλαιο κινητήρας δεν βγάζει χιλιόμετρα, αλλά υπάρχουν βενζίνης που βγάζουν και εκείνοι στις 800.000 άνετα και χωρίς πρόβλημα. Το καύσιμο πετρέλαιο θα έχει ολική απαγόρευση μέχρι το 2025 και θα ισχύει στα euro6 επίσης, όταν θα βγει το πρότυπο euro 7 σού λέω με το ζόρι θα μείνουν 4 κινητήρες το πολύ και αυτοί θα είναι από 2000 κυβικά και άνω, άσε πού παραδέχτηκαν οι εταιρείες ότι οι πετρέλαιο κινητήρες δεν εξελίσσονται άλλο ενώ οι κινητήρες βενζίνης έχουν ακόμη δρόμο μπροστά τους, οι νέοι βενζινοκινητηρες διαφέρουν σε κατανάλωση έως 1,5 λίτρο και όσο αυξάνεται το κόστος ή διαφορά στα 100χιλιομετρα είναι 60 λεπτά και όταν σου ζητάνε οι αντιπροσωπειες 3000 ευρώ παραπάνω θα χρειαστείς αποσβεση στα 6 χρόνια. Και δεν το πάω παραπέρα αν πάθεις ζημιά ότι τρόμπα πετρέλαιου κοστίζει από 1200 ενώ στην βενζίνη με 200 και ξεμπερδεψες , επίσης ο νέος κινητήρας βενζίνης χωρίς μπουζί θα έχει ενδιαφέρον που θα καίει λιγότερο από ντιζελ, και δεν είναι τυχαίο ότι κινητήρες βενζίνης 1500 κυβικών είναι στην προτίμηση των εταιρειών πλέον. Για εμένα εύχομαι κανένα ντιζελ να μην πατήσει στις 2 μεγάλες πόλεις, μερικοί μαθανε να βολταρουν άσκοπα για αυτό τούς κακό φαίνεται.

 • GiannisTs

  Προσωπικά, εγω πιστεύω ότι οι ντιζελοκινητήρες θα πάνε με… όπισθεν επειδή δεν μπορούν οι μεγάλες φάτσες να αντέξουν άλλες ενεργειακές κρίσεις. Ενεργειακή κρίση σημαίνει:

  – Μείωση των μετοχών στην παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία
  – Μείωση των μετοχών στις μεγαλοεταιρείες καυσίμων.

  1973 η πρώτη, 2003 η δεύτερη. Όπως έχει μεινει και στην ιστορία το παρακάτω: στην τρίτη καίγεσαι.