Οι αρμόδιοι υπουργοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν στη δημιουργία ενός αυστηρότερου πλαισίου για τις εγκρίσεις τύπου αυτοκινήτων που διατίθενται στην Ένωση, προκειμένου να μην υπάρξουν νέα Dieselgate στο μέλλον. Οι προτάσεις που κατέληξαν οι υπουργοί οικονομικών θα πρέπει να συζητηθούν και να υπερψηφιστούν από το Ευρωκοινοβούλιο και σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να επιβάλει απευθείας πρόστιμα στους κατασκευαστές που δεν συμμορφώνονται με την νομοθεσία.

Επίσης, με την καινούρια νομοθεσία που προωθείται, αφαιρείται πλέον από τις εκάστοτε αρμόδιες κρατικές αρχές, όπως η γερμανική KBA, το «μονοπώλιο» για την έκδοση έγκρισης τύπου με ισχύ για όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια. Υπό το νέο καθεστώς που δρομολογείται, θα είναι στη διακριτική ευχέρεια των αρμόδιων αρχών κάθε κράτους-μέλους να αποδεχθεί την έγκριση τύπου που έχει δοθεί για ένα αυτοκίνητο από μια άλλη χώρα της EE ή να προχωρήσει σε περαιτέρω ελέγχους.

Επίσης δίνεται η δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πραγματοποιεί αιφνιδιαστικούς δειγματοληπτικούς ελέγχους και να επιβάλει πρόστιμα σε όσους κατασκευαστές συλλαμβάνονται να παρανομούν.

Σύμφωνα με προηγούμενες διευκρινίσεις σχετικά με το νομοσχέδιο, τα πρόστιμα αναμένεται να φτάνουν έως και τα 30.000 ευρώ ανά αυτοκίνητο.

Σε ό,τι αφορά τα παρασκήνια της συνάντησης των υπουργών οικονομικών για την αυστηροποίηση του πλαισίου, η Γερμανία την οποία εκπροσώπησε ο υφυπουργός οικονομικών Matthias Machning, παρότι αρχικά αρνιόταν, δήλωσε υπέρ της ενίσχυσης των ελεγκτικών μηχανισμών, ωστόσο ζήτησε εγγυήσεις για να μην υπάρξουν συγκρούσεις και αλληλοκαλύψεις μεταξύ των διαφορετικών υπηρεσιών.

Η αρμόδια επίτροπος για θέματα βιομηχανίας, Elzbieta Bienkowska, χαιρέτισε τη συμφωνία από τους υπουργούς οικονομικών της Ε.Ε. λέγοντας χαρακτηριστικά ότι: :

Δεν περνάει εβδομάδα χωρίς νέες αποκαλύψεις και νέες έρευνες. Και δεν θα τελειώσει ποτέ αν δεν υιοθετήσουμε ένα πιο στιβαρό πλαίσιο ελέγχων στην Ευρώπη.