Το 2018 θα είναι μια καθοριστική χρονιά για το μέλλον της Formula 1. Οι κανονισμοί του 2021 θα πρέπει να οριστικοποιηθούν, με τα πρώτα δείγματα να έρχονται στο Μπαχρέιν, όταν και έγινε η αντίστοιχη συνάντηση, όπου παρουσιάστηκαν κάποιες προτάσεις. Ακόμα δεν έχουμε τίποτα οριστικό, με τις ομάδες να συμφωνούν μεταξύ τους, προκειμένου να μην δημοσιοποιήσουν λεπτομέρειες.

Τα power units και το κόστος βρίσκονται και πάλι σε πρώτο πλάνο, με τις προτάσεις να αναφέρουν αναλυτικά για όλα τα βασικά ζητήματα:

1Power Units

 • Τα power units πρέπει να είναι φθηνότερα, απλούστερα, πιο θορυβώδη, να έχουν περισσότερη δύναμη και να μειώσουν την ανάγκη για ποινές στο grid.
 • Θα πρέπει παραμείνουν σχετικά με τα αυτοκίνητα δρόμου, να είναι υβριδικά και να επιτρέπουν στους κατασκευαστές να δημιουργούν μοναδικά και αυθεντικά power units.
 • Οι νέοι κανονισμοί για τα power units θα πρέπει να είναι ελκυστικοί για νέα μέλη, και οι πελατειακές ομάδες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε ισοδύναμη απόδοση.

2Κόστος

 • Πιστεύουμε ότι ο τρόπος που ξοδεύεις τα χρήματα πρέπει να είναι πιο αποφασιστικός και σημαντικός απ’ ό,τι το πόσα χρήματα ξοδεύεις.
 • Ενώ θα υπάρχουν κάποια τυποποιημένα στοιχεία, η διαφοροποίηση των μονοθεσίων θα πρέπει να παραμείνει βασική αξία.
 • Εφαρμογή ενός ανώτατου ορίου κόστους που διατηρεί τη θέση της Formula 1 ως κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, με την αιχμή της τεχνολογίας.

3

4Έσοδα

 • Τα νέα κριτήρια κατανομής εσόδων πρέπει να είναι πιο ισορροπημένα, βασισμένα στην αξιοπιστία της τρέχουσας απόδοσης, την ανταμοιβή της επιτυχίας των ομάδων και τον Κάτοχο των Εμπορικών Δικαιωμάτων.
 • Το μοναδικό και ιστορικό franchise της Formula 1, και η αξία της πρέπει να θα συνεχίσει να αναγνωρίζονται.
 • Υποστήριξη με έσοδα τόσο για τους κατασκευαστές μονοθεσίων όσο και για τους κατασκευαστές κινητήρων.

5Αθλητικοί και τεχνικοί κανονισμοί

 • Θα πρέπει να κάνουμε μονοθέσια που να ικανά για καλύτερους αγώνες, ώστε να αυξήσουμε τις ευκαιρίες για προσπέρασμα.
 • Η τεχνολογία της μηχανικής θα πρέπει να παραμείνει ακρογωνιαίος λίθος, αλλά η ικανότητα του οδηγού θα πρέπει να είναι ένας πιο κυρίαρχος παράγοντας στην απόδοση του μονοθεσίου.
 • Τα μονοθέσια πρέπει και θα παραμείνουν διαφορετικά το ένα από το άλλο και θα διατηρούν τις διαφορές στην απόδοση, όπως η αεροδυναμική, η ανάρτηση και η απόδοση του power unit. Ωστόσο, πιστεύουμε πως οι περιοχές που δεν σχετίζονται με τους οπαδούς πρέπει να τυποποιηθούν.

6Διακυβέρνηση

 • Μια απλή και απλοποιημένη δομή μεταξύ των ομάδων, της FIA και της Formula 1.