Την Campagna την γνώρισες μέσω του τρίκυκλου T-Rex, το οποίο πωλείται για σχεδόν 20 χρόνια. Φαίνεται, όμως, ότι η εταιρεία με έδρα το Quebec του Καναδά dfέχει κάνει αίτηση για προστασία από πτώχευση. Πιο συγκεκριμένα, πληροφορίες από τη συμβουλευτική εταιρία PricewaterhouseCoopers δείχνουν ότι το πνευματικό “παιδί” του μηχανικού της F1, Daniel Campagna, και του σχεδιαστή αυτοκινήτων Paul Deutschman κατέθεσε αίτηση στις αρχές Αυγούστου για προστασία του ενεργητικού και διατήρησης του καθεστώτος της εταιρείας.

Στη συνέχεια, στις 24 Οκτωβρίου, η εταιρεία υπέβαλε την πρόταση της βάσει του νόμου περί πτωχεύσεων και αφερεγγυότητας, μια πρόταση που έγινε δεκτή την περασμένη εβδομάδα από την πλειοψηφία των πιστωτών, των δύο τρίτων που χρειάζονταν, και η οποία θα υποβληθεί για έγκριση στο δικαστήριο στις 15 Νοεμβρίου.